Басты бет Жаңалықтар АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
06.02.2024

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

БЖЗҚ 2023 жылға арналған зейнетақы жинақтарын инвестициялау туралы есебін ұсынады

enpf.kz сайтында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (ҚРҰБ) және инвестициялық портфельді басқарушылардың (ИПБ) зейнетақы активтерін басқару туралы есебі «Көрсеткіштер — Инвестициялық қызмет» бөлімінде берілген. 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің жалпы көлемі шамамен 17 832,9 млрд теңгеге жетті. Бұл ретте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 17 806 млрд теңгеден асты. ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтері26,9 млрд теңге.

ҚР ҰБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі

2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ҚРҰБ зейнетақы активтерін инвестициялаудың негізгі бағыттары келесідей: ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 46,6%, квазимемлекеттік компаниялардың облигациялары — 9,1%, ҚРҰБ депозиттері – 4,9%, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары мен депозиттері – 5,9%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозиттік қолхаттары – 2%, МҚҰ — 2%.

Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номинацияланған валюталар бөлінісіндегі инвестициялық портфель 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мынадай: ұлттық валютадағы инвестициялар – 68,3%, АҚШ долларында – 31,7%.

Алынған кірістің құрылымын талдаудан бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кірістер, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша және бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер 1 501,2 млрд теңге, сыртқы басқарудағы активтер бойынша – 138,2 млрд теңге, өзге кірістер – 5,4 млрд теңге болды. Шетел валютасын қайта бағалау теріс сипатта және 38,1 млрд теңге.

Осылайша, зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелін құралдар, салалар және валюталар бойынша әртараптандыру есебінен 2023 жылғы жалпы табыс оң болып табылады.

Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 2023 жыл бойына есептелген инвестициялық кіріс мөлшері — 1 606,8 млрд теңге.

2023 жылы салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі инфляция  9,8% болғанда  10,1%  көрсетті.

Естеріңізге сала кетейік, орта және ұзақ мерзімді перспективада зейнетақы жинақтарының оң нақты (жинақталған инфляциядан асатын) кірістілігі қамтамасыз етіледі.

Эмитенттерді көрсете отырып, ҚРҰБ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы және инвестициялық қызметке шолу БЖЗҚ-ның ресми сайтында орналастырылған. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда зейнетақы жинақтарының сақталуына мемлекеттік кепілдік беру моделі жұмыс істейді. Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 217-бабына сәйкес мемлекет алушыларға зейнетақы төлемдеріне құқық алған сәттегі инфляция деңгейін ескере отырып, БЖЗҚ-ға нақты енгізілген жарналар мөлшерінде міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сақталуына кепілдік береді.

Инвестициялық портфельді басқарушылар

ИПБ басқаруындағы қаражаттың жалпы көлемі 26,9 млрд теңге.

01.01.2024ж. жағдай бойынша «Jusan Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 6 млрд теңге.

Компанияның ең маңызды салымдары: ҚР ҚМ МБҚ – 45,9%, Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 28,2%, РЕПО – 7,9%, ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары- 7,2%, шет мемлекеттердің МБҚ – портфельдің 5,6%. Айта кетейік, портфельдің 66,1% теңгемен; 33,9% — АҚШ долларымен ұсынылған.

Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 2023 жылы есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 606,6 млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 13,5% көрсетті.

«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы эмитенттерді көрсете отырып, БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

01.01.2024ж. жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен 3,2 млрд теңге.

Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялар: «кері РЕПО» (күнтізбелік 90 күннен аспайтын) – 39,91%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 13%, МҚҰ облигациялары — 8,1%, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар – 7,9%, шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) – 8,5%,. Ұлттық валютадағы инвестициялар портфельдің 73,1%, АҚШ долларымен 26,9% болды.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2023 жылы есептелген инвестициялық кірістің мөлшері 404  млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің кірістілігі – 15,6%.

Эмитенттерді көрсете отырып, «Halyk Global Markets» ақ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 2,9 млрд теңге.

Инвестициялардың негізгі бағыттарының ішінде мыналарды бөліп көрсетуге болады: Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 24,7%, РЕПО – 28,5%, ҚР мемлекеттік облигациялары – 17,5%, пайлар (индекстерге арналған ETF) – 16,5%, АҚШ мемлекеттік облигациялары – 5%, МҚҰ облигациялары — 3%, ҚР резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 2,8%. Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 71,5%, АҚШ долларымен  28,5% инвестицияланды.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2023 жылы есептелген инвестициялық кірістің мөлшері 230,2 млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 13,1% көрсетті.

Эмитенттерді көрсете отырып, «BCC Invest» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

«Сентрас Секьюритиз» АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 1 млрд теңге.

Активтердің 33,9% мөлшері ҚР ҚМ МБҚ инвестицияланды, квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары – 19,3%, ҚР ЕДБ облигациялары – 16,5%, РЕПО – 8,6%, ҚР ұйымдарының шығарған акциялары мен депозитарлық қолхаттары — 8,2%, АҚШ мемлекеттік облигациялары – 7,9%, инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат — 2,6% . Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 74,2%, АҚШ долларымен  23,7%, Канада долларында – 2,1% инвестицияланды.

Инвестициялық қызмет және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2023 жылы есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 105,3 млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің кірістілігі – 10,7% көрсетті.

«Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы эмитенттерді көрсете отырып, БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance ЕҰ» АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 13,8 млрд теңге.

Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялар: «кері РЕПО» (күнтізбелік 90 күннен аспайтын) – 66,7%, Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 8,2%, шет мемлекеттердің МБҚ – 6,1%, ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 5,8%, Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 3,9%, ҚР ҚМ МБҚ – 3,7%.

Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 84,2%, АҚШ долларында 15,4%, евро валютасында  0,4% инвестицияланды.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2023 жылы есептелген инвестициялық кірістің мөлшері 328 млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2023 жылы – 17,2% көрсетті.

«Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance ЕҰ» АҚ  басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы эмитенттерді көрсете отырып, БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

Атап кетейік, БЖЗҚ-дан зейнетақы активтерін алғаннан кейін ИПБ оларды ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2023 жылғы 01 шілдедегі №62 қаулысымен бекітілген және ИПБ инвестициялық декларациясында көзделген инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларында көрсетілген рұқсат етілген қаржы құралдарына инвестициялайды. Зейнетақы жинақтарын ИПБ басқаруына аудару кезінде мемлекеттің кепілдігі зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі деңгейін қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы компанияның кепілдігімен ауыстырылады. Табыстылықтың ең төменгі деңгейі нарықта әрекет ететін ИПБ басқаруына берілген зейнетақы активтерінің орташа алынған табыстылығына негізделе отырып есептеледі.

Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылғы 1 шілдеден бастап салымшылар инвестициялық портфельді басқарушының (ИПБ) ең төменгі жеткіліктілік шегін есепке алмай, міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) есебінен зейнетақы жинақтарының 50% мөлшерінен аспайтын бөлігін сенімгерлік басқаруға беруге құқылы. Ерікті зейнетақы жинақтары бар салымшылар оларды ИПБ басқаруына 100% көлемінде бере алады.

  БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 ЕНПФ представляет отчет об инвестировании пенсионных накоплений

за 2023 год

 На сайте enpf.kz представлен отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) в разделе «Показатели — Инвестиционная деятельность». Общий объем пенсионных активов на 1 января 2024 года составил порядка 17 832,9 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили более 17 806 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 26,9 млрд тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 января 2024 года выглядят так: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,6%, облигации квазигосударственных компаний – 9,1%, депозиты НБРК – 4,9%, облигации и депозиты банков второго уровня Республики Казахстан – 5,9%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2%, МФО – 2%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 января 2024 г. выглядит таким образом: инвестиции в национальной валюте – 68,3%, в долларах США – 31,7% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 1 501,2 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – более 138,2 млрд тенге, прочие доходы – свыше 5,4 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила – 38,1 млрд тенге.

Таким образом, за счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за 2023 г. является положительным.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил более 1 606,8 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 2023 год, составила свыше 10,1% при инфляции в размере 9,8%.

Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 217 Социального кодекса Республики Казахстан государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

 Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 26,9 млрд тенге.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили около 6 млрд тенге.

Основные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 45,9%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 28,2%, РЕПО – 7,9%, облигации банков второго уровня РК – 7,2%, ГЦБ иностранных государств – 5,6 % портфеля. Отметим, что 66,1% портфеля представлено в тенге, 33,9% — в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил 606,6 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 13,5%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили 3,2 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 38,4%, облигации квазигосударственных организаций РК – 13%, облигации МФО – 8,1%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств — 7,9%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 8,5%.  Инвестиции в национальной валюте составили 73,1% портфеля, в долларах США — 26,9%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил около 404 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 15,6%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 2,9 млрд тенге.

Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: РЕПО – 28,5 %, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 24,7%, государственные облигации РК – 17,5%, паи (ETF на индексы) – 16,5%, государственные облигации США — 5%, облигации МФО — 3%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 2,8%, портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 71,5% портфеля, в долларах США —  28,5 %.

В результате инвестиционной деятельности за 2023 год размер начисленного инвестиционного дохода составил более 230,2 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 13,1%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили более 1 млрд тенге.

33,9% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК, облигации квазигосударственных организаций составляют в общем объеме 19,3%, облигации БВУ РК – 16,5%, РЕПО – 8,6%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 8,2%, государственные облигации США – 7,9%, денежные средства на инвестиционных счетах — 2,6%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 74,2% портфеля, в долларах США — 23,7%, в канадских долларах — 2,1%

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил около 105,3 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 10,7%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 января 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили порядка 13,8 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 66,7%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 8,2%, ГЦБ иностранных государств – 6,1%, облигации банков второго уровня РК – 5,8%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 3,9%, ГЦБ МФ РК – 3,7%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано 84,2% портфеля, в долларах США — 15,4%, в евро — 0,4%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил более 328 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 2023 год -17,2%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Отметим, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 01 июля 2023 года №62, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается, исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.

Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

ANNOUNCEMENT

 UAPF presents a report on the investment of pension savings for 2023

 The website enpf.kz presents a report on the management of pension assets by the National Bank of the Republic of Kazakhstan (NBRK) and investment portfolio managers (IPM) in the section “Indicators — Investment activities”. The total volume of pension assets as of January 1, 2024 amounted to about KZT17,832.9 billion. At the same time, the pension assets of the UAPF, which are in trust management of the National Bank of the Republic of Kazakhstan, amounted to more than KZT17,806 billion. Pension assets managed by IPM amounted to KZT26.9 billion.

Investment portfolio of pension assets managed by the NBRK

The main directions for investing pension assets of the NBRK as of January 1, 2024 are as follows: government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan — 46.6%, bonds of quasi-state companies — 9.1%, deposits of the NBRK — 4.9%, bonds and deposits of second-tier banks of the Republic Kazakhstan – 5.9%, shares and depositary receipts of issuers of the Republic of Kazakhstan – 2%, microfinance organizations – 2%.

The investment portfolio, broken down by the currencies in which financial instruments purchased from pension assets are denominated, as of January 1, 2024, looks like this: investments in national currency — 68.3%, in US dollars — 31.7% of the pension portfolio assets.

From the analysis of the structure of income received, it follows that income in the form of remuneration on securities, including on placed deposits and reverse repo operations and from market revaluation of securities, amounted to KZT1,501.2 billion, for assets under external management – more than KZT138.2 billion, other income – over KZT5.4 billion. Foreign currency revaluation was negative and amounted to KZT38.1 billion.

Thus, due to the diversification of the investment portfolio of pension assets by instruments, industries and currencies, the total income for 2023 is positive.

As a result of investment activities, as well as due to the volatility of foreign exchange rates and changes in the market value of financial instruments, the amount of accrued investment income for 2023 amounted to more than KZT1,606.8 billion.

The return on UAPF pension assets distributed to the accounts of depositors (recipients) for 2023 amounted to over 10.1% with inflation of 9.8%.

Let us recall that in the medium and long term, a positive real (exceeding accumulated inflation) return on pension savings is ensured.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by the National Bank of Kazakhstan, indicating the issuers and an overview of investment activities are posted on the official website of the UAPF. Let us recall that in Kazakhstan there is a model of state guarantee of the safety of pension savings. In accordance with Article 217 of the Social Code of the Republic of Kazakhstan, the state guarantees beneficiaries the safety of compulsory pension contributions and compulsory occupational pension contributions to the UAPF in the amount of contributions actually made, taking into account the level of inflation at the time of receipt of the right to pension benefits.

 Investment Portfolio Managers

The total amount of funds managed by IPM is 26.9 billion tenge.

As of January 1, 2024, pension assets under trust management of Jusan Invest JSC amounted to about KZT6 billion.

The company’s main investments: government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan — 45.9%, shares of Exchange Traded Funds (ETF) — 28.2%, REPO — 7.9%, bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan — 7.2%, government securities of foreign countries — 5, 6% of the portfolio. Note that 66.1% of the portfolio is presented in tenge, 33.9% in US dollars.

As a result of investment activities, as well as due to the volatility of foreign exchange rates and changes in the market value of financial instruments, the amount of accrued investment income for 2023 amounted to KZT606.6 million. The return on pension assets is 13.5%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Jusan Invest JSC, indicating the issuers, is presented on the UAPF website.

As of January 1, 2024, pension assets under trust management of Halyk Global Markets JSC amounted to KZT3.2 billion.

The main investments in the portfolio structure are as follows: “reverse repo” (no more than 90 calendar days) — 38.4%, bonds of quasi-public organizations of the Republic of Kazakhstan — 13%, bonds of microfinance organizations — 8.1%, securities with state status issued by foreign central governments — 7.9%, equity instruments of foreign issuers (ETF units) — 8.5%. Investments in national currency accounted for 73.1% of the portfolio, in US dollars — 26.9%.

As a result of investment activities, the amount of accrued investment income for 2023 amounted to about KZT404 million. The return on pension assets is 15.6%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Halyk Global Markets JSC, indicating the issuers, is presented on the UAPF website.

As of January 01, 2024, the pension assets of the UAPF, which are in trust management of BCC Invest JSC, amounted to KZT2.9 billion.

Among the main areas of investment, the following can be identified: REPO – 28.5%, bonds of quasi-public organizations of the Republic of Kazakhstan – 24.7%, government bonds of the Republic of Kazakhstan – 17.5%, shares (ETF on indices) – 16.5%, US government bonds — 5%, MFO bonds — 3%, corporate bonds of resident issuers of the Republic of Kazakhstan — 2.8%, portfolio. 71.5% of the portfolio was invested in instruments in national currency, and 28.5% in US dollars.

As a result of investment activities for 2023, the amount of accrued investment income amounted to more than KZT230.2 million. The return on pension assets was 13.1%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by BCC Invest JSC, indicating the issuers, is presented on the UAPF website.

As of January 01, 2024, the pension assets of the UAPF, which are in the trust management of Centras Securities JSC, amounted to more than KZT1 billion.

33.9% of assets are invested in government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, bonds of quasi-public organizations account for 19.3% of the total volume, bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan — 16.5%, REPO — 8.6%, shares and depositary receipts issued by organizations of the Republic of Kazakhstan — 8 .2%, US government bonds — 7.9%, cash in investment accounts — 2.6%. 74.2% of the portfolio was invested in instruments in national currency, in US dollars — 23.7%, in Canadian dollars — 2.1%

As a result of investment activities and changes in the market value of financial instruments, the amount of accrued investment income for 2023 amounted to approximately KZT105.3 million. The return on pension assets is 10.7%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Centras Securities JSC, indicating the issuers, is presented on the UAPF website.

As of January 1, 2024, pension assets held in trust by Halyk Finance Subsidiary of the Halyk Bank of Kazakhstan JSC amounted to about KZT13.8 billion.

The main investments in the portfolio structure are as follows: “reverse repo” (no more than 90 calendar days) – 66.7%, shares of Exchange Traded Funds (ETF) – 8.2%, government securities of foreign countries – 6.1%, bonds of second-tier banks RK – 5.8%, bonds of quasi-public organizations of the Republic of Kazakhstan – 3.9%, government securities of the Ministry of Finance of the RK – 3.7%.

84.2% of the portfolio was invested in instruments in national currency, 15.4% in US dollars, 0.4% in euros.

As a result of investment activities, the amount of accrued investment income for 2023 amounted to more than KZT328 million. The return on pension assets for 2023 is -17.2%.

The detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Halyk Finance Subsidiary of the Halyk Bank of Kazakhstan JSC, indicating the issuers, is presented on the UAPF website.

Let us note that after receiving pension assets from the Unified Pension Pension Fund, IPM invests them in permitted financial instruments specified in the Rules for the implementation of investment portfolio management activities, approved by Resolution of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated July 1, 2023 No. 62, and provided for in the IPM Investment Declaration. When transferring pension savings to IPM management, the state guarantee is replaced by a guarantee from the management company to ensure a minimum level of return on pension assets. The minimum level of return is calculated based on the weighted average return of pension assets transferred to the management of IPM, operating on the market.

Let us remind you that from July 1, 2023, contributors can transfer into trust management no more than 50% of pension savings at the expense of compulsory pension contributions (CPC) and compulsory occupational pension contributions (COPC), without taking into account the minimum adequacy threshold for investment portfolio managers (IPM), by choosing such a company yourself. Contributors who have voluntary pension savings can transfer them to IPM in the amount of 100%.

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

«КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК» ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАСЫ АЯСЫНДА БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАР ЖӘРМЕҢКЕСІ

✅Аудандық партия филиалы және “Кербұлақ ауданы Мансап орталығы” филиалының ұйымдастыруымен…