Басты бет Газет туралы

Газет туралы

«Кербұлақ жұлдызы» қоғамдық-саяси газеті.

Газет Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму Министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде  2017 жылғы 24 наурызда тіркеліп, № 16404 — Г куәлігі берілген.

Құрылтайшы: Кербұлақ ауданы  әкімдігі.

Меншік иесі: «Кербұлақ жұлдызы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Директор — бас редактор – Ләйлә ОҢАЛБАЕВА

Газет аптасына бір рет, жұма күні шығады.

Офсеттік басылым көлемі 1 баспа табақ.

Газет «Кербұлақ жұлдызы» газетінің редакциясында теріліп, беттеліп, Талдықорған қаласындағы «Алматы — Болашақ» ЖАҚ филиалы «Офсет» баспаханасында басылады.

Сайт әкімшілігі материалды көшіріп басу кезінде Kerbulaq.kz сайтына тікелей гиперсілтеме көрсетуді талап етеді.