Басты бет Жаңалықтар Отандастарымыздың зейнетақы жинақтары жыл басынан бері 1 триллион теңгеге өсті
30.05.2023

Отандастарымыздың зейнетақы жинақтары жыл басынан бері 1 триллион теңгеге өсті

БЖЗҚ-ның 2023 жылғы 1 мамырдағы негізгі көрсеткіштері

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

 

 

2023 жылғы 1 мамырға Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының (алушыларының) жеке шоттарындағы зейнетақы жинақтары 15,68 трлн теңгеге жетті. Жыл басынан 01.05.2023 ж. дейінгі өсім 1 трлн теңге (6,9%). Өткен жылдың сәйкес күнімен салыстырғанда зейнетақы жинақтарының көлемі 2,74 трлн теңгеге (немесе 21,1%) өсті.

Өсім жарналар мен инвестициялық табыс түріндегі кіріс, сондай-ақ, зейнетақы төлемдері түріндегі, оның ішінде кесте бойынша және біржолғы — тұрғын үй мен емделу, мұрагерлік, жерлеу, тұрақты тұруға кету және т. б. мақсаттағы шығыс ағындары есебінен қалыптасты.

2023 жылдың 4 айында зейнетақы жарналарының сомасы 663,42 млрд теңге болды, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 27% немесе 139,88 млрд теңгеге жоғары. Айта кетейік, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім жарналардың барлық түрлері бойынша орын алды: МЗЖ – 27%, МКЗЖ – 24%, ЕЗЖ – 73%.

Отандастарымыздың жинақтарының 96,9% міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен қалыптасты. 01.05.2023 ж. МЗЖ көлемі – 15,18 трлн теңге (бір жылдағы өсім — 20,9%, жыл басынан бері — 6,8%). Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы өткен жылдың 1 мамырынан бастап 29,3%, ағымдағы жылдың басынан бастап 9,5% ұлғайып, 487,84 млрд теңгеге жетті. Ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) бойынша жинақтар жылына 2 еседен астам ең жоғарғы өсімді көрсетіп, 4,12 млрд теңгені құрады.

БЖЗҚ салымшыларының жеке зейнетақы шоттарына есептелген таза инвестициялық табыс жыл басынан бері шамамен 469,04 млрд теңге. Жалпы 2014 жылдан бастап Ұлттық банк қамтамасыз еткен таза инвестициялық табыс (барлық зейнетақы активтерін БЖЗҚ-ға біріктіру үрдісінің аяқталуы) 7,4 трлн теңгеге жетті.

01.05.2023ж. жүзеге асырылған төлемдерді ескере отырып, зейнетақы жинақтарының құрылымында жинақталған таза кірістің үлесі 36,4% болды.

2023 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы шоттарының саны – 12,16 млн бірлік. Оның ішінде МЗЖ бойынша – шамамен 11 млн, МКЗЖ бойынша – 610,5 мың, ЕЗЖ бойынша – 370,6 мың бірлік.

Жыл басынан бері БЖЗҚ шамамен 134,7 млрд теңге төледі. 01.05.23 ж. жасына байланысты төлемдер өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 31% ұлғайып, 48,6 млрд теңгені құрады (төлемдердің жалпы көлеміндегі үлесі – 36,08%). Тұрғын үй жағдайларын жақсартуға және емделуге арналған біржолғы зейнетақы төлемдері – 48,7 млрд теңге (төлемдердің жалпы көлеміндегі үлесі – 36%), бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 17 есе аз. Сондай-ақ, жыл басынан бері мұрагерлік бойынша төлемдер – 16,74 млрд теңге, ҚР шегінен тыс тұрақты тұруға кетуге байланысты төлемдер – 11,93 млрд теңге, мүгедектік бойынша төлемдер – 903,5 млн теңге, жерлеуге төлемдер – 1,8 млрд теңге. Сақтандыру ұйымдарына шамамен 6 млрд теңге аударылды.

БЖЗҚ-дан кесте бойынша орташа айлық төлемнің мөлшері (зейнет жасына толуына байланысты) – 32 090 теңге, ал ай сайынғы төлемнің ең жоғары сомасы – 742 692 теңге. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың осы кезеңінде БЖЗҚ-дан кесте бойынша ай сайынғы төлемнің орташа сомасы 29 360 теңге, ал ай сайынғы төлемнің ең жоғары сомасы 707 326 теңге болған еді.

Зейнетақы активтері бойынша, оның ішінде еліміздің өңірлері бөлінісіндегі статистикалық деректер туралы барлық өзекті ақпарат enpf.kz сайтындағы «Көрсеткіштер» бөлімінде жарияланған.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

 

С начала года пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 1 триллион тенге

 

 

Ключевые показатели ЕНПФ на 1 мая 2023 года

 

 

 

 

На 1 мая 2023 года на индивидуальных счетах вкладчиков (получателей) Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 15,68 трлн тенге. С начала года их прирост на 01.05.2023 г. составил 1 трлн. тенге (6,9%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос на 2,74 трлн тенге (или на 21,1%).

Прирост сформирован с учетом входящих потоков в виде взносов и инвестиционного дохода, а также исходящих — в виде пенсионных выплат, в том числе по графику и единовременных — на жилье и лечение, в целях наследования, погребения, выезда на ПМЖ и т.д.

 

 

Сумма пенсионных взносов за 4 месяца 2023 года составила 663,42 млрд тенге, это на 27% или на 139,88 млрд тенге выше показателя прошлого года. Отметим, что рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел по всем видам взносов: по ОПВ – 27%, ОППВ – 24%, ДПВ – 73%.

 

 

96,9% накоплений казахстанцев сформировано за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). На 01.05.2023 г. объем ОПВ составил 15,18 трлн тенге (прирост за год — 20,9%, с начала года — 6,8%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 487,84 млрд тенге, увеличившись с 1 мая минувшего года на 29,3%, с начала текущего года – на 9,5%. Максимальный прирост более чем в 2 раза за год продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 4,12 млрд тенге.

 

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ с начала года составил порядка 469,04 млрд тенге. В целом чистый инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с 2014 года (окончания процесса объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ), составил 7,4 трлн тенге.

 

Доля накопленного чистого дохода в структуре пенсионных накоплений с учётом осуществлённых выплат на 01.05.2023 г. составила 36,4%.

 

Количество индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 мая 2023 составило 12,16 млн единиц, в том числе по ОПВ — порядка 11 млн, ОППВ – 610,5 тыс., ДПВ – 370,6 тыс.

С начала года ЕНПФ выплатил порядка 134,7 млрд тенге. Выплаты по возрасту на 01.05.23 г. увеличились на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 48,6 млрд тенге (доля в общем объеме выплат – 36,08%), единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 48,7 млрд тенге (доля в общем объеме выплат – 36%) – это в 17 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также с начала года осуществлены выплаты по наследству — 16,74 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 11,93 млрд тенге, выплаты по инвалидности – 903,5 млн тенге, выплаты на погребение – 1,8 млрд тенге. В страховые организации переведено порядка 6 млрд тенге.

Размер средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составил 32 090 тенге, а максимальной суммы ежемесячной выплаты – 742 692 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 29 360 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 707 326 тенге.

Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам, в том числе в разрезе регионов республики, размещена на сайте enpf.kz в разделе «Показатели».

 

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

 

ANNOUNCEMENT

 

 

Since the beginning of the year, the pension savings of Kazakhstanis increased by 1 trillion tenge

 

 

Key indicators of UAPF as of May 1, 2023

As of May 1, 2023, pension savings in the amount of KZT15.68 trln were formed on the individual accounts of contributors (beneficiaries) of the Unified Accumulative Pension Fund. Since the beginning of the year, their growth as of May 1, 2023 amounted to KZT1 trln (6.9%). Compared to the same date last year, the volume of pension savings increased by KZT2.74 trln (or 21.1%).

The increase is formed taking into account incoming flows in the form of contributions and investment income, as well as outgoing — in the form of pension benefit payments, including according to the schedule and lump sums — for housing and medical treatment, for the purposes of inheritance, burial, departure for permanent residence, etc.

The amount of pension contributions for 4 months of 2023 amounted to KZT663.42 bln, which is 27% or KZT139.88 bln more than last year. It should be noted that the growth compared to the same period last year occurred for all types of contributions: for CPC — 27%, COPC — 24%, VPC — 73%

96.9% of the savings of Kazakhstanis formed at the expense of compulsory pension contributions (CPC). As of May 01, 2023, the volume of CPC amounted to KZT15.18 trln (an increase over the year — 20.9%, since the beginning of the year — 6.8%). The amount of pension savings on compulsory occupational pension contributions (COPC) amounted to KZT487.84 bln, having increased by 29.3% since May 1 last year, and by 9.5% since the beginning of this year. The maximum increase of more than 2 times over the year was demonstrated by the accumulation of voluntary pension contributions (VPC), the volume of which amounted to KZT4.12 bln.

Net investment income accrued to individual pension saving accounts of UAPF contributors since the beginning of the year amounted to about KZT469.04 bln. In general, the net investment income provided by the National Bank since 2014 (the end of the process of merging all pension assets into the UAPF) amounted to KZT7.4 trln.

The share of accumulated net income in the structure of pension savings, taking into account payments made, as of May 1, 2023, was 36.4%.

The number of individual pension accounts in the UAPF as of May 1, 2023 amounted to 12.16 million units, including about 11 million for CPC, 610.5 thousand for COPC, and 370.6 thousand for VPC.

Since the beginning of the year, UAPF has paid about KZT134.7 bln. As of May 01, 2023, benefit payments by age increased by 31% compared to the same period last year and amounted to KZT48.6 bln (share in total payments — 36.08%), lump-sum pension benefit payments for improving housing conditions and medical treatment — KZT48.7 bln (share in total payments — 36%) — this is 17 times less than in the same period last year. Also, since the beginning of the year, inheritance payments have been made — KZT16.74 bln, payments in connection with leaving for permanent residence outside the Republic of Kazakhstan — KZT11.93 bln, disability benefits — KZT903.5 mln, funeral payments — KZT1.8 bln. About KZT6 bln was transferred to insurance organizations.

The size of the average monthly benefit according to the schedule from the UAPF (in connection with reaching the retirement age) amounted to KZT32,090, and the maximum amount of the monthly benefit was KZT742,692. Recall that for the same period last year, the average amount of monthly payments according to the schedule from the UAPF amounted to KZT29,360, and the maximum amount of a monthly benefit — KZT707,326.

All relevant information on statistical data on pension assets, including in the context of the regions of the republic, is posted on the enpf.kz website in the «Indicators» section.

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Алматы облысында «Ескіден қалған есті өнер» атты Республикалық жас ақындар айтысы өтіп жатыр

Ақындар айтысына республикамыздың 12 облысынан 16 жас бақ сынасады. Елімізге танымал айтыс…