Басты бет Жаңалықтар Зейнет жасына толған, бірақ зейнетақы жинақтарын алу үшін БЖЗҚ-ға жүгінбеген отандастарымызға мақсатты хабарландыру жүргізілді
30.05.2023

Зейнет жасына толған, бірақ зейнетақы жинақтарын алу үшін БЖЗҚ-ға жүгінбеген отандастарымызға мақсатты хабарландыру жүргізілді

БЖЗҚ жыл сайын "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясымен (Мемлекеттік корпорация) бірлесіп, зейнет жасына толған және БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар, бюджет қаражаты есебінен жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алатын, бірақ БЖЗҚ-ға төлем үшін жүгінбеген адамдарды анықтау тұрғысынан салыстырып тексеруді жүргізеді.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

 

 

 

 

Салыстыру нәтижелері бойынша 2023 жылдың басында жоғарыда аталған санаттағы 180 мыңнан астам адам анықталды.

Зейнетақы жинақтарын төлеуді жүзеге асыру мақсатында Мемлекеттік корпорация ағымдағы жылдың сәуір айында мобильді азаматтар базасында (бұдан әрі – МАБ) тіркелген алушыларға зейнетақы жинақтарын төлеу бойынша проактивті қызмет көрсетуге келісімін алу үшін sms-хабарламалар жіберді.

Айта кету керек, сәйкестендіру барлық алушылардың телефон нөмірлері МАБ-да тіркелмегендігімен қиындық тудырады. Бұдан басқа, Мемлекеттік корпорация 57 мыңнан астам адамның Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткенін, сондықтан Мемлекеттік корпорациядан төлем алмайтынын анықтады.  БЖЗҚ-дан зейнетақы жинақтарын алмағандардың арасында зейнетақы жинақтары төлемін алуға қайтыс болған адамдардың өтініш білдірмеген мыңға жуық мұрагерлері де  бар. Тағы бір санат – жалпыға бірдей белгіленген зейнет жасына толған және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы алып жүрген адамдар.

Алайда зейнетақы төлемдерін алуға жүгінбеген тұлғаларды анықтау жұмыстары әлі де жалғасуда. Осыған байланысты БЖЗҚ «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес зейнет жасына толған және БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар адамдар БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алуға құқылы екенін және БЖЗҚ-дан зейнет жасына толуына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік корпорацияның бөлімшелеріне уақытылы жүгінуге кеңес береді.

Егер алушы төлем алуға өтініш бермесе, зейнетақы жинақтары оның жеке зейнетақы шотында сақталып, оған инвестициялық кіріс есептеле береді.

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері өтініш берілген күннен бастап тағайындалып, зейнетақы жинақтары таусылғанға дейін жүзеге асырылады.

 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Проведено таргетированное оповещение казахстанцев, достигших пенсионного возраста и не обратившихся за пенсионными накоплениями в ЕНПФ.

ЕНПФ ежегодно совместно с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» (Государственная корпорация) проводит сверку на предмет выявления лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, при этом получающих пенсионные выплаты по возрасту за счет бюджетных средств, но не обратившихся за выплатой в ЕНПФ.

По результатам сверки на начало 2023 года было выявлено свыше 180 тысяч лиц указанной выше категории.

В целях осуществления выплаты пенсионных накоплений Государственной корпорацией в апреле текущего года указанным получателям, зарегистрированным в Базе мобильных граждан (далее – БМГ), были направлены sms-сообщения для получения согласия последних на оказание проактивной услуги по выплате пенсионных накоплений.

Следует отметить, что идентификация осложняется тем, что далеко не у всех получателей телефонные номера зарегистрированы в БМГ. Кроме того, Государственной корпорацией установлено, что более 57 тысяч человек выехали на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, следовательно, не получают выплаты из Государственной корпорации. Среди не получивших пенсионные накопления из ЕНПФ есть около тысячи умерших лиц, чьи наследники также не обратились за выплатой пенсионных накоплений. Еще одна категория – это лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и получающие пенсию за выслугу лет.

Тем не менее, работа по выявлению не обратившихся за пенсионными выплатами лиц продолжается. В этой связи ЕНПФ отмечает, что согласно Закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, вправе получать пенсионные выплаты из ЕНПФ и настоятельно рекомендует своевременно обращаться в подразделения Государственной корпорации по месту жительства для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста.

В случае, если получатель не обращается за выплатами, пенсионные накопления остаются на его индивидуальном пенсионном счете и на них продолжает начисляться инвестиционный доход.

Напоминаем, что пенсионные выплаты из ЕНПФ назначаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

 

 

 

ANNOUNCEMENT

 

 

About a million Kazakhstanis used pension savings to buy housing and (or) medical treatment

Approximately 1 million unique applicants used their pension savings to purchase housing and/or medical treatment. Pension savings, as you know, can be used by citizens an unlimited number of times within the amount of pension savings in the UAPF available for withdrawal for housing, medical treatment or transfer to management companies.

Since January 2021, as of May 1, 2023, the UAPF has fulfilled 1,361,040 applications from contributors (beneficiaries) for the use of pension savings to improve housing conditions. UAPF transferred more than KZT3.2 trillion to special accounts of Kazakhstanis opened in banks-authorized operators. At the same time, the average amount of lump-sum pension payments amounted to about KZT2.35 million. The number of unique applicants was 692,936. Thus, some contributors (beneficiaries) repeatedly used the right to lump-sum pension benefits for housing.

The most active in this direction were residents of Almaty (17.55%), Astana (13.96%), Mangistau region (10.31%). Detailed information is available on the website www.enpf.kz in the “Indicators” section: for what purposes Kazakhstanis apply for lump-sum pension payments and by regions (subsections “Lump-sum pension benefits for improving housing conditions by goals” and “Lump-sum pension benefits for improving housing conditions”, respectively).

When analyzing the purposes for which contributors (beneficiaries) use their savings, we can draw the following conclusions: about 36% of all applications are the acquisition of a dwelling in the property under civil law transactions (final settlement) and the construction of an individual residential building (if available in ownership of a land plot), about 21% of applications — for the use by contributors (beneficiaries) of pension funds under housing construction savings programs, about 21% of applications — in order to replenish the contribution to housing construction savings for further accumulation, about 20% of applications — for the purpose of using mortgage housing loan: from down payment to refinancing and full repayment.

To date, authorized operators accepting applications for the use of part of pension savings are Otbasy Bank Housing Construction Savings Bank JSC, Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Altyn Bank JSC, Bank CenterCredit JSC and Bank Freedom Finance Kazakhstan JSC.

It should be noted that about KZT469.46 billion was returned to the individual pension saving accounts (IPSA) of contributors (beneficiaries) from authorized operators due to the fact that lump-sum pension benefits by Kazakhstanis were not used on time, at the request of the applicant and for other reasons.

UAPF also executed 414,326 applications for medical treatment in the amount of KZT334.08 billion. The average withdrawal amount is about KZT0.8 million. The number of unique applicants was 302,034. Thus, as in the case of using pension savings for housing, some Kazakhstanis used their funds several times.

More than 96% of applications were executed for dental services, 2.71% of applications for ophthalmological services. Less than 1% of pension savings were used for other medical areas.

At the same time, KZT33.13 billion was returned to the IPSA of contributors (beneficiaries) in the UAPF, these funds were not used within the established time frame, at the request of the applicant and for other reasons.

You can get acquainted with the current statistics on the use of pension savings for treatment on the website www.enpf.kz in the section «Indicators» — «Lump-sum pension benefits for medical treatment».

As of May 1 of the current year, from February 18, 2021, the investment portfolio manager (IPM) transferred KZT8.9 billion, the UAPF executed 5,968 applications. The average transfer amount is about KZT1.5 million. Detailed statistics on the transfer of pension savings to trust management is also available on the www.enpf.kz website in the section «Indicators» — «Transfer of pension savings to management companies».

At the moment, UAPF has concluded agreements on trust management of pension assets with five IPMs. You can get acquainted with information about them and study their investment declarations on the website www.enpf.kz in the section «Services» — «Register of Investment Portfolio Managers». It should be noted that out of KZT8.9 billion — 44.29% or KZT3.9 billion were transferred to Jusan Invest JSC, 28.04% or KZT2.5 billion to Halyk Global Markets JSC, 16.14% or KZT1.4 billion in BCC Invest JSC, 10.05% or KZT0.9 billion in Centras Securities JSC, 1.49% or KZT132 million in Halyk Finance JSC.

After the initial transfer of pension assets to IPM trust management, the contributor has the right not more than once a year to submit an application to the UAPF for the transfer of his pension savings to trust management from one IPM to another. For the period from March 2022 to April 2023, 76 applicants changed their decision on the choice of IPM: UAPF fulfilled 102 applications for transfer from one IPM to another for a total of KZT323 million.

101 people decided to use the right to return their savings under the management of the NBRK two years after the initial transfer of pension savings to IPM trust management. From March 15 to April 30, 2023, UAPF executed 168 applications for the transfer of funds to the NBRK from IPM for a total of 625 million tenge.

Recall that after receiving pension assets from UAPF, IPM invests them in permitted financial instruments specified in the Rules for the implementation of investment portfolio management activities, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated February 3, 2014 No. 10, and provided for in the IPM Investment Declaration.

During the period when pension savings are under the management of the National Bank of the Republic of Kazakhstan until the contributor reaches retirement age, there is a guarantee of the safety of pension savings, taking into account the level of inflation. When transferring pension savings under the management of IPM, the state guarantee is replaced by a guarantee of the management company to ensure the minimum level of return on pension assets, which is calculated based on the weighted average return on pension assets transferred to the management of IPM operating on the market.

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Күзде адам папилломавирусына қарсы вакцинация басталады

«Еліміздегі жыл сайын осы жатыр мойны обырының жаңа жағдай тіркеліп отырады. Дүниежүзі бой…