Басты бет Жаңалықтар Мүгедектігі бар адамдарға БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы төлемдері туралы БЖЗҚ өз салымшыларына (алушыларына):
30.05.2023

Мүгедектігі бар адамдарға БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы төлемдері туралы БЖЗҚ өз салымшыларына (алушыларына):

міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және мерзімсіз белгіленген бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі, ерікті зейнетақы жарналары және тобы мен мерзіміне қарамастан мүгедектігі бар адамдар БЖЗҚ-дағы зейнетақы жинақтары есебінен белгіленген кесте бойынша жалпыға бірдей белгіленген зейнет жасына толғанға дейін зейнетақы төлемдерін алуға құқылы екені туралы хабарлайды.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

 

 

Салымшыға (алушыға) өзінің мәртебесін растайтын құжаттарды көрсетудің қажеті жоқ. БЖЗҚ салымшының (алушының) Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес берілетін келісімімен Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Мүгедектігі бар адамдардың орталықтандырылған деректер банкі» ақпараттық жүйесінен мәліметтерді веб-сервис арқылы сұрау жолымен мүгедектіктің (тобы, белгіленген мерзімі) болуын дербес тексереді. Бұл әрекет Еңбек министрлігі, Мемлекеттік корпорация және БЖЗҚ арасында жасалған келісім шеңберінде «Азаматтарға арналған үкімет «Мемлекеттік корпорациясы» арқылы жүзеге асырылады.

Зейнетақы жинақтары төлеміне өтінішті БЖЗҚ-ға enpf.kz сайты, кеңсеге жеке жүгіну немесе сенім білдірген тұлға, сондай-ақ, пошта арқылы беруге болады.

Өтінішті enpf.kz сайты арқылы беру туралы толық нұсқаулықты осы жерден көруге болады.

БЖЗҚ-да мерзімсіз белгіленген бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға барып қызмет көрсету ұйымдастырылғанына назар аударамыз. Бұл ретте алдын-ала кеңес беру, оның ішінде қызметтерді қашықтықтан, Қор кеңсесіне бармай-ақ алу мүмкіндігіне тексеру жүзеге асырылады.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

 

Около миллиона казахстанцев использовали пенсионные накопления на покупку жилья и (или) лечение

 

 

Около 1 млн уникальных заявителей использовали пенсионные накопления на покупку жилья и (или) лечение. Пенсионные накопления, как известно, могут быть использованы гражданами неограниченное количество раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

 

 

С января 2021 года по состоянию на 1 мая 2023 года ЕНПФ исполнены 1 361 040 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На специальные счета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел более 3,2 трлн тенге. При этом средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,35 млн тенге. Количество уникальных заявителей составило 692 936 человек. Таким образом, некоторые вкладчики (получатели) неоднократно воспользовались правом на единовременные пенсионные выплаты на жилье.

 

 

Самыми активными в данном направлении стали жители г. Алматы (17,55%), г. Астаны (13,96%), Мангистауской области (10,31%). На сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» размещена подробная информация: на какие цели казахстанцы подают заявления на единовременные пенсионные выплаты и в разрезе регионов (подразделы «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий по целям» и «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий» соответственно).

При анализе целей, на которые вкладчики (получатели) используют свои накопления, можно можно сделать следующие выводы: порядка 36% от всех заявлений — это приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) и строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка), порядка 21% заявлений — для использования вкладчиками (получателями) пенсионных средств по программам жилищных строительных сбережений, около 21% заявлений — в целях пополнения вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, порядка 20% заявлений — в целях использования ипотечного жилищного займа: от первоначального взноса до рефинансирования и полного погашения.

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

Отметим, что порядка 469,46 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнено 414 326 заявлений на лечение на сумму 334,08 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Количество уникальных заявителей составило 302 034 человека. Таким образом, как и в случае с использованием пенсионных накоплений на жилье, некоторые казахстанцы использовали свои средства несколько раз.

Более 96% заявлений исполнено для получения стоматологических услуг, 2,71% заявлений – на офтальмологические услуг. На остальные медицинские направления использовано менее 1% пенсионных сбережений.

При этом на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 33,13 млрд тенге, данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Ознакомиться с актуальной статистикой по использованию пенсионных накоплений на лечение можно на сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» — «Единовременные пенсионные выплаты на лечение».

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 мая текущего года с 18.02.2021 г. переведено 8,9 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 5 968 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге. Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» — «Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям».

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с пятью УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» — «Реестр управляющих инвестиционным портфелем». Отметим, из 8,9 млрд тенге — 44,29% или 3,9 млрд тенге переведено в АО «Jusan Invest», 28,04% или 2,5 млрд тенге в АО «Halyk Global Markets», 16,14% или 1,4 млрд тенге в АО «BCC Invest», 10,05% или 0,9 млрд тенге в АО «Сентрас Секьюритиз», 1,49% или 132 млн тенге в АО «Halyk Finance».

После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому. За период с марта 2022 года по апрель 2023 года изменили свое решение о выборе УИП 76 заявителей: ЕНПФ исполнил 102 заявления на перевод из одного УИП в другой на общую сумму 323 млн тенге.

Воспользоваться правом вернуть свои накопления под управление НБРК через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП решил 101 человек. Со стороны ЕНПФ с 15 марта по 30 апреля 2023 года исполнено 168 заявлений по переводу средств в НБРК из УИП на общую сумму 625 млн тенге.

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка РК до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений под управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

 

 

ANNOUNCEMENT

 

On the payment of pension savings from the UAPF to persons with disabilities

 

The UAPF informs its contributors (recipients) that individuals who have pension savings in the UAPF, formed from:

mandatory pension contributions and/or mandatory professional pension contributions, and have a first or second group disability status established indefinitely, or

voluntary pension contributions, and have a disability status regardless of group and duration of disability,

have the right to receive pension payments according to the established schedule until the general retirement age is reached.

The depositor (recipient) does not need to provide documents confirming their status, as the UAPF, with the consent of the depositor (recipient) provided in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan «On Personal Data and their Protection,» independently verifies the presence of disability (group, term of validity) through a web service by requesting information from the Centralized Database of Persons with Disabilities of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan (MLSPP) through the «Government for Citizens» State Corporation (State Corporation), under an agreement concluded between the MLSPP, the State Corporation, and the UAPF.

You can submit an application for pension savings payouts by contacting the UAPF in person through the website enpf.kz, at an office, or through an authorized representative, as well as by mail.

You can view a detailed instruction for submitting an application through the website enpf.kz here.

Please note that the UAPF also provides outreach services for individuals with first or second group disability status established indefinitely. In this case, a preliminary consultation is conducted, including verification of the possibility of receiving services remotely, without a personal visit.

 

 

 

UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of JSC NPF GNPF. The founder and shareholder of the UAPF is the Government of the Republic of Kazakhstan, represented by the State Property and Privatization Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. The National Bank of the Republic of Kazakhstan is responsible for the trust management of pension assets of UAPF. As of January 1, 2016, the functions related to developing proposals to improve the efficiency of pension asset management were transferred to the Management Council of the National Fund. In accordance with the pension legislation, the UAPF is responsible for collecting mandatory pension contributions, mandatory professional pension contributions, voluntary pension contributions, pension payments, individual accounting of pension savings and payments, and providing contributors (recipients) with information about the state of their pension savings (for more details, please visit www.enpf.kz)

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Күзде адам папилломавирусына қарсы вакцинация басталады

«Еліміздегі жыл сайын осы жатыр мойны обырының жаңа жағдай тіркеліп отырады. Дүниежүзі бой…