Басты бет Жаңалықтар АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 2023 жылғы 29 қарашада «БЖЗҚ»АҚ-да «Ұлттық қор – балаларға»тақырыбында ашық есік күні өтті
29.11.2023

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 2023 жылғы 29 қарашада «БЖЗҚ»АҚ-да «Ұлттық қор – балаларға»тақырыбында ашық есік күні өтті

Ашық есік күні Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры дәстүр бойынша өз қонақтарын "Ұлттық қор - балаларға" әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік жобасының мақсатын, оны іске асыру тетігін түсіндіру және қызықтырған сұрақтарға жауап беру үшін қабылдайды. Кезекті Ашық есік күнінің басты күн тәртібі "Ұлттық қор-балалар" тақырыбы болды.

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша «Ұлттық қор — балаларға» жобасы іске қосылады, оған сәйкес барлық балалары — Қазақстан азаматтарына жыл сайын Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының (бұдан әрі – Ұлттық қор) инвестициялық табысының 50% — ы есептелетін болады. Бұл ретте кіріс жекелеген кезеңдерде инвестициялық кірісті төмендетудің ықтимал тәуекелдерін барынша азайту мақсатында есепті жылдың алдындағы он сегіз жыл ішінде орташаланады.

 

Балаларға есептелген сомалар Ұлттық қор активтерінің құрамына инвестициялауды жалғастырады және оларға қосымша инвестициялық табыс есептелетін болады.

Балалар 18 жасқа толғанға дейін нысаналы жинақтар мен инвестициялық табыс мерзімінен бұрын алу құқығынсыз есептелетін болады. Қазақстаннан басқа мемлекетке тұрақты тұруға кеткендер Ұлттық қордың қаражатын пайдалану құқығынан айырылады.

Алушының кәмелетке толғаннан кейін 10 жыл ішінде төлемдер алуға өтініші болмаған кезде талап етілмеген нысаналы жинақтау сомалары ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін жеке зейнетақы шотына аударылуға жатады. Оларды алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Естеріңізге сала кетейік, «Ұлттық қор — балаларға» жобасының негізгі мақсаты — жас ұрпақты қолдау және оған тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе ұлттық жинақ есебінен білім алуға мүмкіндік беру. Қазақстандық балалар нысаналы жинақтарды оқуға, оның ішінде шетелдік жоғары оқу орындарында, сондай-ақ, тұрғын үй сатып алуға пайдалануға мүмкіндік алады.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жоба операторы ретінде айқындалды. Оның міндеті — нысаналы талаптарды (міндеттемелерді), нысаналы активтерді, нысаналы жинақтау шоттарындағы нысаналы жинақтарды есепке алу, нысаналы жинақтарды төлеуді жүзеге асыру.

 

Баланың бағдарламаға қатысушысы болып табылатындығы туралы ақпаратты оның заңды өкілдері egov.kz. порталындағы жеке кабинетінен ала алады

Бұдан басқа, бағдарлама бойынша тұрақты есептер БЖЗҚ-ның enpf.kz. ресми сайтында орналастырылатын болады.

Баланың Ұлттық қордан аударымдары алушылар базасына түсуі үшін ата-аналарға немесе балалардың басқа да заңды өкілдеріне қандай да бір құжаттарды жинаудың, шот ашудың, қандай да бір жерге жүгінудің қажеті жоқ, өйткені, бұл үрдіс автоматтандырылған. БЖЗҚ ҚР Әділет министрлігімен бірлесіп тиісті интеграциялық жұмыс жүргізеді және «БЖЗҚ» АҚ-да шоттар «Жеке тұлғалар» Мемлекеттік деректер базасы негізінде автоматты түрде ашылатын болады.

Балалардың ата-аналарына (немесе заңды өкілдеріне) egov.kz.   порталында кәмелетке толмаған баланың ЖСН енгізуінің бар-жоғын және дұрыстығын алдын ала тексеру ұсынылады.

Осы және тағы басқа мәселелер туралы Ашық есік күніне қатысушылармен кездесуде Қор мамандары айтты.

Кездесуге қатысушылар «Ұлттық қор – балаларға» жобасының қашан және қалай іске асырылатыны, балалар өз жинақтарын қалай және қандай мақсаттарға ала алатыны, жыл сайынғы түсімдердің сомасының қалай есептелетіні, ата-аналарға немесе заңды өкілдерге Ұлттық қордан есептелген қаражат туралы ақпаратты қайдан және қалай алуға болатыны, алғашқы қаражаттың балалардың шоттарына қашан түсетіні және т. б. сұрақтарға жауап алды.

Қор мамандары «Ұлттық қор балаларға» жаңа әлеуметтік мемлекеттік бағдарламасын іске асыру тетігін егжей-тегжейлі түсіндіріп, барлық сұрақтарға жауап берді.

Іс-шара барлық қатысушылардың үлкен қызығушылығы мен қызу пікірталасын тудырды.

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 29 ноября 2023 г. состоялся День открытых дверей в АО «ЕНПФ»

на тему: «Национальный фонд – детям»

 

В день открытых дверей Единый накопительный пенсионный фонд по традиции принимает своих гостей, чтобы разъяснить цель социально значимого государственного проекта «Национальный фонд — детям», механизм его реализации и ответить на интересующие вопросы.

Главной повесткой очередного дня открытых дверей стала тема «Национальный фонд – детям».

С 1 января 2024 года по поручению главы государства запускается проект «Национальный фонд — детям», согласно которому всем детям – гражданам Казахстана ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан (далее — Нацфонд). При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, в целях минимизации возможных рисков снижения инвестиционного дохода в отдельные периоды.

Суммы, начисленные детям, продолжат инвестироваться в составе активов Нацфонда, и на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.

До достижения детьми 18 лет целевые накопления и инвестиционный доход будут начисляться без права досрочного снятия. Выехавшие из Казахстана на постоянное место жительства в другое государство теряют право на использование средств Нацфонда.

Невостребованные суммы целевых накоплений при отсутствии обращения за выплатами в течение 10 лет после достижения получателем совершеннолетия подлежат переводу на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов. Получение их будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Напомним, что основная цель проекта «Национальный фонд — детям» — это поддержка молодого поколения и предоставление ему возможности улучшить жилищные условия или получить образование за счет национальных накоплений. Казахстанские дети получат возможность использовать целевые накопления на обучение, в том числе в иностранных вузах, а также на покупку жилья.

Единый накопительный пенсионный фонд определен оператором проекта. Его задача — учет целевых требований (обязательств), целевых активов, целевых накоплений на целевых накопительных счетах, осуществление выплат целевых накоплений.

Информацию о том, является ли ребенок участником программы, его законные представители смогут получить в своем личном кабинете на портале egov.kz.

Кроме того, регулярные отчеты по программе будут размещаться на официальном сайте ЕНПФ enpf.kz.

Для того, чтобы ребенок попал в базу получателей отчислений из Нацфонда, родителям или другим законным представителям детей не нужно собирать какие-либо документы, открывать счета, куда-либо обращаться, так как процесс автоматизирован. ЕНПФ совместно с Министерством юстиции РК проводит соответствующую интеграционную работу и счета будут открываться в АО «ЕНПФ» автоматически на основании Государственной базы данных «Физические лица».

Родителям (или законным представителям) детей настоятельно рекомендуется заблаговременно проверить наличие и корректность внесения ИИН несовершеннолетнего ребенка на портале egov.kz.

Об этом и многом другом на встрече с участниками Дня открытых дверей говорили специалисты Фонда.

Участники встречи получили ответы на вопросы о том, когда и как будет реализован проект «Национальный фонд – детям», каким образом и на какие цели дети смогут получить свои накопления, как рассчитывается сумма ежегодных поступлений, где и как можно получить информацию родителям или законным представителям о начисленных средствах из Нацфонда своим детям, когда первые средства поступят на счета детей и т.д.

 

Специалисты Фонда подробно разъяснили механизм реализации новой социальной государственной программы «Национальный фонд детям» и ответили на все интересующие вопросы.

Мероприятие вызвало большой интерес и бурную дискуссию всех участников.

 

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

 

ANNOUNCEMENT

On November 29, 2023, an Open Day was held at the Unified Accumulative Pension Fund (UAPF) on the topic: «National Fund for Children.»

On the Open Day, the Unified Accumulative Pension Fund traditionally welcomes its guests to explain the purpose of the socially significant state project «National Fund for Children,» its implementation mechanism, and to answer any questions of interest.

The main agenda of the regular Open Day was the topic «National Fund for Children.»

Starting from January 1, 2024, as per the directive of the head of the state, the project «National Fund for Children» is launched. According to this project, all children who are citizens of Kazakhstan will be annually credited with 50% of the investment income of the National Fund of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the «National Fund»). The income is averaged over the eighteen years preceding the reporting year to minimize potential risks of investment income reduction in specific periods.

The amounts credited to the children will continue to be invested as part of the National Fund’s assets, with additional investment income being accrued on them.

Until the children reach the age of 18, targeted savings and investment income will be accrued without the right of early withdrawal. Individuals who permanently relocate from Kazakhstan to another country lose the right to use the National Fund’s finances.

Unused amounts of targeted savings, in the absence of claims for payments within 10 years after the recipient reaches adulthood, will be transferred to an individual pension account for the recording of voluntary pension contributions. Their withdrawal will be carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Just to remind you, the main goal of the «National Fund for Children» project is to support the younger generation and provide them with the opportunity to improve their housing conditions or obtain education through national savings. Kazakhstani children will have the opportunity to use targeted savings for education, including in foreign universities, as well as for the purchase of housing.

 

The Unified Accumulative Pension Fund has been designated as the operator of the project. Its task is to account for targeted requirements (obligations), targeted assets, targeted savings in targeted accumulation accounts, and the implementation of targeted savings payments.

 

Information about whether a child is a participant in the program can be obtained by their legal representatives in their personal account on the egov.kz portal.

In addition, regular reports on the program will be posted on the official website of the UAPF (enpf.kz).

To include a child in the list of recipients of disbursements from the National Fund, parents or other legal representatives of children do not need to gather any documents, open accounts, or go anywhere, as the process is automated. The UAPF, in collaboration with the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, is conducting the necessary integration work, and accounts will be opened in the Unified Accumulative Pension Fund automatically based on the State Database «Individuals.»

Parents (or legal representatives) are strongly recommended to check in advance the presence and accuracy of the inclusion of the Individual Identification Number (IIN) of their underage child on the egov.kz portal.

Specialists from the UAPF discussed this and many other topics with participants during the Open Day event.

Participants in the meeting received answers to questions regarding when and how the «National Fund for Children» project will be implemented, the ways and purposes for which children can access their savings, how the annual contributions are calculated, where and how parents or legal representatives can obtain information about the funds allocated from the National Fund to their children, when the first funds will be deposited into the accounts of children, and so on.

 

Fund specialists explained in detail the implementation mechanism of the new social state program «National Fund for Children» and addressed all the questions raised.

 

The event generated significant interest and lively discussion among all participants.

 

The Unified Accumulative Pension Fund (UAPF) was established on August 22, 2013, based on the Joint-Stock Company «NPF GNPF.» The founder and shareholder of ENPF is the Government of the Republic of Kazakhstan, represented by the State Property and Privatization Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. The trust management of pension assets of UAPF is carried out by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. Since January 1, 2016, the functions of developing proposals to improve the efficiency of pension asset management have been transferred to the Council for the Management of the National Fund.

In accordance with pension legislation, UAPF attracts mandatory pension contributions, mandatory professional pension contributions, voluntary pension contributions, manages pension payments, individual accounting of pension savings and payments, and provides depositors (recipients) with information about the state of their pension savings (for more information, visit www.enpf.kz).

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

«КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК» ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАСЫ АЯСЫНДА БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАР ЖӘРМЕҢКЕСІ

✅Аудандық партия филиалы және “Кербұлақ ауданы Мансап орталығы” филиалының ұйымдастыруымен…