Басты бет Жаңалықтар Жыл басынан бері БЖЗҚ салымшыларына 16,5 миллионнан астам қызмет көрсетілді
19.07.2022

Жыл басынан бері БЖЗҚ салымшыларына 16,5 миллионнан астам қызмет көрсетілді

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2022 жылдың басынан бері салымшылар мен алушыларға 16,5 миллионнан астам қызмет көрсетті. Оның ішінде 11,3 млн-нан астам операция электрондық форматта, 4 млн-нан астамы – автоматты түрде жүргізілді. Осылайша, қазақстандықтар зейнетақы қызметтерінің 93% қашықтан алды.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

БЖЗҚ салымшылары бір-екі батырманы басып-ақ жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме, ЖЗШ-ның бар-жоғы туралы анықтама алып, өз деректемелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, 1 немесе 2 топтағы мүгедектіктің мерзімсіз белгіленуіне байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы, сондай-ақ, ерікті зейнетақы жарналары бойынша өтініш беріп, төлемге өтініштің мәртебесін қадағалап және т.б. қызмет түрлерін ала алады.

Міндетті зейнетақы жарналарын (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын (МКЗЖ) және ерікті зейнетақы жарналарын (ЕЗЖ) есепке алу бойынша жеке зейнетақы шоттарын автоматты түрде ашу – өтінішсіз қызмет көрсету форматында жүзеге асырылады. Естеріңізге сала кетейік, жеке тұлғаның БЖЗҚ-да ашылған ЖЗШ болмаған жағдайда, ол алғашқы жарна түскенде БЖЗҚ ақпараттық жүйесінде автоматты түрде ашылады. Бұл ретте жеке тұлға МЗЖ, МКЗЖ немесе ЕЗЖ аудару кезінде төлем тапсырмасының электрондық форматында көрсетілген дербес деректер арқылы сәйкестендіріледі. Салымшының қолданыстағы құжатының деректемелері мен тұрғылықты жері туралы барлық қажетті мәліметті БЖЗҚ мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен алады. Осылайша, Қор салымшыларына 4 миллионнан астам қызмет автоматты түрде көрсетілді.

Кейбір қызметтерді алу үшін (мысалы, мұрагерлік бойынша немесе тұрақты тұруға шетелге кетуге байланысты зейнетақы төлемдерін рәсімдеу) құжаттардың түпнұсқаларын ұсыну қажет, оны пошта арқылы немесе жеке өзі не БЖЗҚ кеңсесінде сенім білдірілген адам арқылы ұсынуға болады. Сонымен қатар, Қор мамандарына көзбе-көз жүгінуді әлі күнге дейін жөн көретін салымшылар да бар. Сондықтан жыл басынан бері БЖЗҚ бөлімшелері арқылы Қазақстан бойынша салымшылар мен алушыларға дәстүрлі түрде 727,2 мыңдай қызмет көрсетілді. Естеріңізге сала кетейік, Қордың жақын жердегі бөлімшесін enpf.kz сайты немесе БЖЗҚ мобильді қосымшасы арқылы оңай табуға болады.

Көшпелі қызмет көрсету барысында шамамен 34,1 мың операция жүргізілді. Қордың мұндай қызмет көрсету түрі, ең алдымен, халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын (мерзімсіз мүгедектігі бар 1-ші және 2-ші топтағы мүгедектер) салымшыларға (алушылар) арналған.

«БЖЗҚ» АҚ мен «Қазпошта» АҚ-ның шалғайдағы елді мекендерде ұлттық пошта операторының бөлімшелерінде Қор салымшыларына зейнетақы қызметтерін ұсыну жөніндегі бірлескен жобасы аясында 2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша 347 пошта бөлімшесінде 5,6 мыңнан астам қызмет көрсетілді.

БЖЗҚ сапалы кеңес беру қызметтерін ұсынуға және Қор салымшылары мен алушылары үшін ақпараттық арналарды дамытуға ерекше көңіл бөледі. 2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша салымшылар мен алушылардан түрлі байланыс арналары арқылы түскен 455,6 мыңнан астам өтініш өңделді.

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ салымшылары мен алушылары байланыс орталығына 1418 нөмірі бойынша (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін) хабарласып, сондай-ақ, enpf.kz корпоративтік сайты, +7 777 000 14 18 нөмірі бойынша WhatsАpp және Viber мессенджерлеріндегі чат-бот арқылы, БЖЗҚ-ның Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында ақыл-кеңес ала алады.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С начала года вкладчики ЕНПФ получили свыше 16,5 миллионов услуг

На 1 июня 2022 года более 16,5 миллионов услуг оказано Единым накопительным пенсионным фондом вкладчикам и получателям с начала 2022 года. Из них более 11,3 млн операций проведено в электронном формате, а более 4 млн – в автоматическом режиме. Таким образом, порядка 93% пенсионных услуг казахстанцы получают дистанционно.

Вкладчики ЕНПФ на данный момент буквально в два-три клика могут получить выписку с индивидуального пенсионного счета, внести изменения и дополнения в свои реквизиты, получить справку о наличии ИПС, подать заявление о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности 1 или 2 группы бессрочно, а также по добровольным пенсионным взносам, отслеживать статус заявления на выплату и многое другое.

Беззаявительный формат обслуживания предусматривает автоматическое открытие индивидуальных пенсионных счетов по учету обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Напомним, в случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС, он открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса. При этом идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ОПВ, ОППВ или ДПВ. Все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и месте проживания вкладчика ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. Таким образом, вкладчикам Фонда в автоматическом режиме оказано свыше 4 миллионов услуг.

Для получения некоторых услуг (к примеру, оформления пенсионных выплат по наследству или в связи с выездом на ПМЖ) требуется предоставление оригиналов документов, которые можно предоставить по почте или лично, либо через поверенного в офисе ЕНПФ. Кроме того, есть вкладчики, которые до сих пор предпочитают личное обращение к специалистам Фонда. Поэтому посредством традиционного очного обслуживания в подразделениях ЕНПФ по всему Казахстану вкладчикам и получателям с начала года было оказано порядка 727,2 тыс. услуг. Напомним, ближайшее отделение Фонда можно легко уточнить на сайте enpf.kz, либо мобильном приложении ЕНПФ.

В ходе выездного обслуживания проведено порядка 34,1 тыс. операций. Такой вид предоставления услуг Фонда предусмотрен, прежде всего, для вкладчиков (получателей), относящихся к категории социально уязвимых слоев населения (инвалидов 1-й и 2-й группы, имеющих инвалидность бессрочно).

В рамках совместного проекта АО «ЕНПФ» и АО «Казпочта» по предоставлению пенсионных услуг в отдалённых населённых пунктах в отделениях национального почтового оператора вкладчикам фонда на 1 июня 2022 года в 347 почтовых отделениях было оказано более 5,6 тыс. услуг.

Особое внимание ЕНПФ уделяет предоставлению качественных консультационных услуг и развитию информационных каналов для вкладчиков и получателей Фонда. На 1 июня 2022 года отработано свыше 455,6 тыс. обращений, полученных по различным каналам коммуникаций с вкладчиками и получателями.

Напоминаем, получить консультацию вкладчики и получатели ЕНПФ могут в call-центре по номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также на корпоративном сайте enpf.kz, посредством чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7 777 000 14 18 и на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

ANNOUNCEMENT

Since the beginning of the year, UAPF contributors have received over 16.5 million services

As of June 1, 2022, more than 16.5 million services have been provided by the Unified Accumulative Pension Fund to contributors and recipients since the beginning of 2022. Of these, more than 11.3 million transactions were carried out in electronic format, and more than 4 million in automatic mode. Thus, Kazakhstan citizens receive about 93% of pension services remotely.

UAPF contributors at the moment, literally in two or three clicks, can receive an extract from an individual pension saving account, make changes and additions to their details, receive a certificate of the presence of an IPSA, apply for the appointment of pension benefits in connection with the establishment of disability of group 1 or 2 indefinitely, as well as on voluntary pension contributions, track the status of an application for benefit and much more.

The no-claim service format provides for the automatic opening of individual pension saving accounts for accounting for compulsory pension contributions (CPC), compulsory occupational pension contributions (COPC) and voluntary pension contributions (VPC). Recall that if an individual does not have an open IPSA in the UAPF, it opens in the UAPF information system automatically upon receipt of the first installment. In this case, the identification of an individual is carried out according to the personal data specified in the electronic format of the payment order when transferring the CPC, COPC or VPC. All the necessary information about the details of the current document and the place of residence of the contributor, UAPF receives from the information systems of state bodies. Thus, more than 4 million services were provided to the Fund’s contributors automatically.

To receive some services (for example, registration of pension benefits by inheritance or in connection with leaving for permanent residence), the provision of original documents is required, which can be provided by mail or in person, or by an attorney at the UAPF office. In addition, there are contributors who still prefer a personal appeal to the Fund’s specialists. Therefore, through the traditional face-to-face service in UAPF divisions throughout Kazakhstan, about 727.2 thousand services have been provided to contributors and beneficiaries since the beginning of the year. Recall that the nearest branch of the Fund can be easily clarified on the enpf.kz website, or on the UAPF mobile application.

About 34.1 thousand operations were performed during field service. This type of provision of the Fund’s services is provided, first of all, for contributors (recipients) belonging to the category of socially vulnerable segments of the population (disabled people of the 1st and 2nd groups, who have disability indefinitely).

Within the framework of the joint project of UAPF JSC and Kazpost JSC on the provision of pension services in remote settlements in the branches of the national postal operator, as of June 1, 2022, more than 5.6 thousand services were provided to fund contributors in 347 post offices.

UAPF pays special attention to the provision of high-quality consulting services and the development of information channels for contributors and recipients of the Fund. As of June 1, 2022, over 455.6 thousand applications received through various communication channels with contributors and beneficiaries were processed.

We remind you that UAPF contributors and recipients can get advice in the call center at 1418 (calls within Kazakhstan are free), as well as on the corporate website enpf.kz, via a chat bot in WhatsApp and Viber at +7 777 000 14 18 and on UAPF official pages on social networks Instagram, Facebook, VKontakte, Twitter, Telegram, Odnoklassniki

 

 

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

Дереккөз: kerbulaq.kz

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Халық заңгері

  2022 жылғы 16 қыркүйекте бір мезгілде Қазақстан Республикасының барлық қалаларында …