Басты бет Жаңалықтар БЖЗҚ салымшылары Қор жұмысының ашық екеніне көз жеткізді
19.07.2022

БЖЗҚ салымшылары Қор жұмысының ашық екеніне көз жеткізді

Ашық есік күні Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылары мен алушылары үшін дәстүрлі іс-шараға айналып үлгерді. Салымшылар мен алушыларға ыңғайлы болу үшін біздің қызметкерлер оны тағы да виртуалды кеңістікте өткізді.

Кез келген адамның үйінен шықпай-ақ онлайн платформа арқылы іс-шараға қосылып, Ашық есік күніне қатысу мүмкіндігі болды. Басты тақырып – «Зейнетақы активтерін басқару: Зейнетақы активтері қалай және қайда инвестицияланады?».
БЖЗҚ салымшыларының зейнетақы жинақтарының үздіксіз инвестицияланып, салымшыға жұмыс істейтіні белгілі. Өткен жылдың өзінде ғана 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2022 жылғы 1 қаңтарға дейінгі таза инвестициялық табыс есебінен зейнетақы жинақтарының өсімі 1,4 трлн теңгеге жетті. Қазақстан Ұлттық Банкінің басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша кірістілік – 8,4% инфляция кезінде 11,13%. Инвестициялық табыс құрамына бағалы қағаздар (салымдар мен басқа операциялар) бойынша сыйақы түріндегі табыс, қаржы құралдарын нарықтық қайта бағалау түріндегі табыс, валюталық қайта бағалау түріндегі табыс, сыртқы басқарудағы активтер бойынша табыс және т.б. кіретінін еске саламыз.
Іс-шара қонақтары салымшылардың зейнетақы жинақтарының сомасы апта сайын зейнетақы активтерін инвестициялау нәтижесіне сәйкес қайта есептелетінін және қайта бағаланатынын, ал инвестициялық табыс құрамына бағалы қағаздар (салымдар мен басқа операциялар) бойынша сыйақы түріндегі табыс, қаржы құралдарын нарықтық қайта бағалау түріндегі табыс, валюталық қайта бағалау түріндегі табыс, сыртқы басқарудағы активтер бойынша табыс және т.б. кіретінін білді. Инвестициялардың 2/3 бөлігіне жуығы теңгемен және 1/3 бөлігіне жуығы шетелдік валютамен, валюталық инвестициялардың басым бөлігі АҚШ долларымен орналастырылған. Қаржы құралдарының құны мен валюта бағамдары үнемі құбылып отыратындықтан, нарықтық және валюталық қайта бағалаудан түсетін табыс бөлек алған кезеңде жағымды болуы да, жағымсыз болуы да мүмкін.
Зейнетақы жинақтарының ұзақ мерзімді инвестициялар екенін және инвестициялық табыс мөлшерін кемінде бір жылдық кезең үшін сараптаған дұрыс екенін атап өтейік. Қысқа мерзімді деректер (апта сайынғы, ай сайынғы және т.б.) көрсеткіш бола алмайды, себебі нарықтық жағдайдың тұрақты ағымдағы өзгерістеріне байланысты.
Қор мамандары БЖЗҚ салымшыларының өз жинақтарының бір бөлігін Ұлттық банкпен қатар инвестициялық портфельді басқарушы (ИПБ) компанияларға аудара алатынымен бөлісті. Қазір БЖЗҚ төрт ИПБ-мен зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарт жасады. БЖЗҚ-дан зейнетақы активтерін алған соң ИПБ да оларды рұқсат етілген қаржы құралдарына инвестициялайтынын еске саламыз.
Жалпы, ҚР Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңына сәйкес мемлекет зейнетақы жинақтарын зейнетақы төлеміне құқық алған сәттегі инфляцияны ескеріп сақтау кепілдігін қамтамасыз етеді. Әлемнің ешбір елінде жоқ бұл норма салымшылардың жинақтарын инфляциядан сақтауға көмектеседі. Зейнетақы жинақтарын ИПБ басқаруына аударған кезде мемлекет кепілдігі басқарушы компанияның зейнетақы активтерінің ең төменгі кірістілік деңгейін қамтамасыз ету бойынша кепілдігімен алмастырылады.
Еліміздің барлық жерінде іс-шараға көп адам қатысты. Әрбір қатысушы Ашық есік күнін өткізудің электрондық форматын жақсы бағалап, көпшілігі БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпаратты және Қордың зейнетақы активтері орналастырылған қаржы құралдарын www.enpf.kz ресми сайтында өз бетінше зерттеуге ниет білдірді.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін көтеру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді.
Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

 

 

Вкладчики ЕНПФ убедились в прозрачности работы Фонда

День открытых дверей стал уже традиционным мероприятием для вкладчиков и получателей Единого накопительного пенсионного фонда. Для удобства вкладчиков и получателей наши сотрудники провели его в очередной раз в виртуальном пространстве
Каждый желающий мог посетить мероприятие с помощью онлайн-платформы и присоединиться к Дню открытых дверей, не покидая стен своего дома. Главная тема «Управление пенсионными активами: Как и куда инвестируются пенсионные активы».
Как известно, пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ непрерывно инвестируются и работают на вкладчика. Только за прошлый год с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года прирост пенсионных накоплений за счет чистого инвестиционного дохода достиг 1,4 трлн тенге. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана составила 11,13%, при инфляции в 8,4%. Напомним, в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.
Гости мероприятия узнали, что сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается и переоценивается еженедельно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. А в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д. Около 2/3 инвестиций размещены в тенге и около 1/3 — в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций — в долларах США. Поскольку стоимость финансовых инструментов и курсы валют все время изменяются, доход от рыночной и валютной переоценки может быть, как положительным, так и отрицательным в отдельно взятом периоде.
Важно подчеркнуть, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) – не являются показательными, т.к. зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры.
Специалисты Фонда поделились, что помимо Национального банка, вкладчики ЕНПФ могут перевести часть своих накоплений в компании, управляющие инвестиционным портфелем (УИП). На данный момент ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Напомним, после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП также инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты.
В целом, в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении РК, государство обеспечивает гарантию сохранности пенсионных накоплений с учетом инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты. Данная норма, аналогов которой нет нигде в мире, способствует сохранности накоплений вкладчиков от инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов.
Мероприятие по всей стране прошло при высокой посещаемости. Каждый из участников остался удовлетворен электронным форматом проведения Дня открытых дверей, и многие изъявили желание самостоятельно изучить информацию по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и финансовые инструменты, в которые размещены пенсионные активы Фонда, на официальном сайте www.enpf.kz.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.
В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

 

Вкладчики ЕНПФ убедились в прозрачности работы Фонда

День открытых дверей стал уже традиционным мероприятием для вкладчиков и получателей Единого накопительного пенсионного фонда. Для удобства вкладчиков и получателей наши сотрудники провели его в очередной раз в виртуальном пространстве

Каждый желающий мог посетить мероприятие с помощью онлайн-платформы и присоединиться к Дню открытых дверей, не покидая стен своего дома. Главная тема «Управление пенсионными активами: Как и куда инвестируются пенсионные активы».

Как известно, пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ непрерывно инвестируются и работают на вкладчика. Только за прошлый год с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года прирост пенсионных накоплений за счет чистого инвестиционного дохода достиг 1,4 трлн тенге. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана составила 11,13%, при инфляции в 8,4%. Напомним, в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д. Около 2/3 инвестиций размещены в тенге и около 1/3 — в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций — в долларах США.

Гости мероприятия узнали, что сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается и переоценивается еженедельно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. Поскольку стоимость финансовых инструментов и курсы валют все время изменяются, доход от рыночной и валютной переоценки может быть как положительным, так и отрицательным в отдельно взятом периоде.

Важно подчеркнуть, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) – не являются показательными, т.к. зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры.

Специалисты Фонда поделились, что помимо Национального банка, вкладчики ЕНПФ могут перевести часть своих накоплений в компании, управляющие инвестиционным портфелем (УИП). На данный момент ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Напомним, после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП также инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты.

В целом, в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении РК, государство обеспечивает гарантию сохранности пенсионных накоплений с учетом инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты. Данная норма, аналогов которой нет нигде в мире, способствует сохранности накоплений вкладчиков от инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов.

Мероприятие по всей стране прошло при высокой посещаемости. Каждый из участников остался удовлетворен электронным форматом проведения Дня открытых дверей, и многие изъявили желание самостоятельно изучить информацию по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и финансовые инструменты, в которые размещены пенсионные активы Фонда, на официальном сайте www.enpf.kz.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

 

 

 

 

 

UAPF contributors were convinced of the transparency of the Fund’s work

 

 

The «Open Doors Day» has already become a traditional event for contributors and beneficiaries of the Unified Accumulative Pension Fund. UAPF employees once again held it in the virtual space. For the convenience of contributors and beneficiaries, our employees once again held it in the virtual space.

Anyone could attend the event using the online platform and join the Open Doors Day without leaving their home. The main theme of the event is “Pension Asset Management: How and where pension assets are invested”.

It is commonly known that, the pension savings of UAPF contributors are continuously invested and work for the contributor. Last year alone, from January 1, 2021 to January 1, 2022, the increase in pension savings due to net investment income reached KZT1.4 trln. The return on pension assets of the UAPF managed by the National Bank of Kazakhstan amounted to 11.13%, with inflation of 8.4%. Recall that investment income includes income in the form of interest on securities (deposits and other operations), income in the form of market revaluation of financial instruments, income in the form of currency revaluation, income on assets under external management, etc.

The guests of the event knew that the amount of pension savings of contributors is recalculated and re-evaluated weekly in accordance with the results of pension assets investments. While the investment income includes income in the form of interest on securities (deposits and other operations), income in the form of market revaluation of financial instruments, income in the form of currency revaluation, income on assets under external management, etc. About 2/3 of investments are placed in tenge and about 1/3 — in foreign currency, most of the foreign currency investments — in US dollars. Since the value of financial instruments and exchange rates change all the time, the income from market and currency revaluation can be both positive as well as negative in a single period.

It is worth emphasizing that pension savings are long-term investments and it is advisable to analyze the amount of investment income for a period of at least 1 (one) year. Short-term data (weekly, monthly, etc.) are not indicative, because subject to constant changes in market conditions.

The Fund’s specialists shared that in addition to the National Bank of Kazakhstan, UAPF contributors can transfer part of their savings to companies to investment portfolio managers (IPM). At the moment, the UAPF has concluded an agreement on trust management of pension assets with four IPMs. Recall that after receiving pension assets from the UAPF, IPM invests them in authorized financial instruments.

In general, in accordance with the Law On Pension Provision in the Republic of Kazakhstan, the state provides a guarantee of the safety of pension savings taking into account inflation at the time of obtaining the right for pension payments. This norm, which has no analogues anywhere in the world, contributes to the safety of contributors’ assets from inflation. When transferring pension savings to the management of the IPM, the guarantee of the state is replaced by the guarantee of the management company to ensure a minimum level of profitability of pension assets.

The event was held throughout the country with a high attendance. Each of the participants was satisfied with the electronic format of the Open Doors Day, and many expressed a desire to independently study the information on the investment management of pension assets of the UAPF and the financial instruments in which the pension assets of the Fund are placed which is available on the official website www.enpf.kz.

UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council.

In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz).

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Халық заңгері

  2022 жылғы 16 қыркүйекте бір мезгілде Қазақстан Республикасының барлық қалаларында …