Басты бет Жаңалықтар 2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша ҚР ҰБ және ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельдері
19.07.2022

2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша ҚР ҰБ және ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельдері

Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі инвестициялық қызмет ашық болып табылады. enpf.kz сайтында «Көрсеткіштер – Инвестициялық қызмет» бөлімінде ай сайын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (ҚРҰБ) және инвестициялық портфельді басқарушылардың (ИПБ) зейнетақы активтерін инвестициялауы туралы егжей-тегжейлі ақпарат, сондай-ақ, нақты кезеңдегі ахуал бойынша инвестициялық қызметке шолулар жарияланады. Қазіргі уақытта ақпарат 2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша жаңартылды.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

 

Көрсетілген есептерге сәйкес, 2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша инвестициялық басқарудағы зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 12,8 трлн теңге болды. Бұл ретте ҚР ҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 12 747,21 млрд теңге. ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтері 8,7 млрд теңгеге жетті.

ҚРҰБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі

2022 жылдың 1 маусымында ҚР Ұлттық қорын басқару жөніндегі Кеңес мақұлдаған бағыттар шеңберінде ҚРҰБ (сенімгерлік басқарушы ретінде) инвестициялауының негізгі бағыттары былайша берілген:

— БЖЗҚ ЗА портфеліндегі негізгі үлесті ағымдағы құны 5 329,37 млрд.теңгені құрайтын ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ алады. Олардың портфельдегі үлесі 41,81%. 2022 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша теңгеге номиналданған ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,8%, АҚШ долларында – жылдық 3,4% болды.

— ҚР квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 1 696,39 млрд теңге (портфельдегі үлесі – 13,31%). ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының теңгемен номиналданған облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 10,9%, АҚШ долларымен жылына 5,5%.

— ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары 931,25 млрд теңге (7,31%). ҚР ЕДБ теңгеге номиналданған облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылына 10,5%.

— шетелдердің мемлекеттік бағалы қағаздары 686,27 млрд теңге болды. Олардың портфельдегі үлесі – 5,38%. БЖЗҚ-ның ЗА портфеліндегі есепті күндегі шет мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 0,8%.

— халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары 399,86 млрд теңге. Олардың портфельдегі үлесі 3,14%. Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,80% болды.

— ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны есепті күнге 397,92 млрд. теңге. Портфельдегі үлесі 3,12%. Орташа алынған кірістілік жылдық 13,19% құрады.

— ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының құны 221,18 млрд. теңге. Портфельдегі үлесі 1,74%. Бұл кезеңде ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарын сатып алу және сату болған жоқ.

— Екінші деңгейдегі банктердегі депозиттер 198,89 млрд. теңге құрады. Портфельдегі үлесі 1,56%. ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 9,1% болды.

— шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының құны 5,28 млрд. теңге. Портфельдегі үлесі 0,04%. БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күні жылдық 9,6%.

— есепті айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноталарының) құны 11,14 млрд. теңге. Портфельдегі үлесі 0,09%. Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноталар) сатуы, өтеуі және сатып алуы болған жоқ.

— ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының құны 16,41 млрд. теңге. Портфельдегі үлесі 0,13%. Қарастырылып отырған кезеңде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын сатып алу, сату және өтеу болған жоқ.

Бұдан басқа, инвестициялық портфель құрылымында 135,27 млрд теңге РЕПО (портфельдегі үлесі 1,06%), инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты 12,62 млрд теңге (0,10%) және активтерді индекстік басқару 2 705,36 млрд теңге (21,22%), дамыған елдердің МБҚ, дамушы елдердің МБҚ қоса алғанда, сыртқы басқарудағы активтер бар.

БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі былайша берілген:

— ұлттық валютадағы инвестициялар – 70,87%, АҚШ долларында – 29,05%, басқа валютада – зейнетақы активтері портфелінің 0,08%.

2022 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс көлемі теріс болып, 154,09 млрд. теңгені құрады. ҚР ҰБ шолуына сәйкес теріс инвестициялық табыстың негізгі себептері: ағымдағы жылы АҚШ ФРЖ негізгі мөлшерлемесінің 75 б.п. — ға 1,0% — ға дейін артуы және геосаяси шиеленістің өсуі аясында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын қоса алғанда, дамыған және дамушы елдердің облигациялары бойынша кірістіліктің өсуі (бағаның төмендеуі) ;

АҚШ ФРЖ және басқа да орталық банктердің әлемдегі инфляцияға қарсы күрестегі ынталандыруларының жедел түрде қысқаруы, сондай-ақ, экономикадағы рецессияның басталу және пайданың төмендеуі аясында жаһандық акциялар нарығының төмендеуі (акциялар мандаттары бойынша зейнетақы активтерін сыртқы басқарушылар үшін эталондық болып табылатын MSCI World индексі 12% — дан астам төмендеді);

жыл басынан есепті күнге теңге бағамының 4,0% — ға нығаюы бір АҚШ доллары үшін 431,8-ден 414,67 теңгеге дейін (зейнетақы активтерінің шамамен 30% шетел валютасында, оның ішінде сыртқы басқарудағы активтер).

Жоғарыда көрсетілген факторлардың нәтижесінде 2022 жылдың басынан бастап салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі

(-1,35%) құрады. Бұл ретте 2022 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін соңғы 12 айға (2021 жылғы маусымнан бастап 2022 жылғы мамырға дейін) зейнетақы активтерінің кірістілігі 4,14%.

Зейнетақы активтерін шоғырландыру аяқталған 2014 жылғы сәуірден бастап 2022 жылғы мамырға дейінгі кезең үшін жинақталған кірістілік 99,94% болды. 2014 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі 8 жыл үшін БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі жылдық 9,68%.

Атап кететін маңызды мәселе, зейнетақы жинақтары – бұл ұзақ мерзімді инвестициялар және инвестициялық табыстың мөлшерін кемінде 1 (бір) жыл кезеңінде талдау орынды. Қысқа мерзімді деректер (апта сайынғы, ай сайынғы және т.б.) – айқын нәтиже көрсетпейді, өйткені, ол нарықтың үнемі құбылмалығына тәуелді.

Эмитенттерді көрсете отырып, ҚР ҰБ басқаруымен қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы мен инвестициялық қызметке шолу БЖЗҚ-ның ресми сайтында орналастырылған.

Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда зейнетақы жинақтарының сақталуына мемлекеттік кепілдік бар. ҚР «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңының 5-бабына сәйкес, мемлекет алушыларға зейнетақы төлемдеріне құқық алған кездегі инфляция деңгейін ескере отырып, БЖЗҚ-дағы міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгізілген жарналар мөлшерінде сақталуына кепілдік береді.

Инвестициялық портфельді басқарушылар

Басқарушы компанияларға берілген қаражаттың жалпы көлемі 8,7 млрд теңге.

«Jusan Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 3,94 млрд теңгені құрады. Оларға инвестициялық шоттарда ақшалай қаражатта қалған активтер (45,98%), Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 31,44%, ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ (18,37%), ҚРҰБ ноталары (портфельдің 4,21%) сатып алынды. Портфельдің 64,04% теңгемен, 35,96% АҚШ долларында.

Инвестициялық қызмет нәтижесінде «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің табыстылығы жыл басынан бері (-1,10%) болды.

«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің толық құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.

«Halyk Global Markets» АҚ-ның сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 2022 жылдың 1 маусымында 2,47 млрд теңгені құрады. Портфельдің құрылымында шоттардағы ақшалай қаражат 53,98%, шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) 14,85%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары 10,73%, шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары 5,88%, ҚР екінші деңгейдегі банктердің облигациялары 5,71%, ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары 4,47%, ХҚҰ 4,39%. Портфельдегі ұлттық валютадағы инвестициялар 78,20%, АҚШ долларында 20,80%. «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің табыстылығы 01.01.2022ж. – 01.06.2022ж. аралығында (-3,73%) болды.

«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің нақты құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.

«BCC Invest» АҚ-ның сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша 1,41 млрд теңгені құрады. Олар мемлекеттік облигацияларға 32,65%, пайларға (ETF индекстерге) 21,54%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларына 12,98%, шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарына 8,68%, инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражатқа 7,30%, ХҚҰ облигацияларына 6,10%, ҚР ЕДБ облигацияларына 5,46%, ҚР резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларына 5,22%, өзге де активтерге (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар) 0,06% бөлінген. Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 69,71%, АҚШ долларында 30,29% инвестицияланған.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің кірістілігі ағымдағы жылдың басынан бері (-3,53%) құрады.

«BCC Invest» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің толық құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.

2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша «Сентрас Секьюритиз» АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері 0,90 млрд теңгені құрады. Олар ҚР ҚМ МБҚ-ға 56,85%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларына 14,07%, инвестициялық шоттардағы ақша қаражатына 10,65%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарына 9,28%, РЕПО 7,03%, шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарына (ETF пайлары) 1,86%, өзге активтерге (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар) 0,27% инвестицияланған. Қаржы құралдарына портфельдің 88,18% ұлттық валютада, АҚШ долларында – 11,82% инвестицияланған.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің кірістілігі 2022 жылдың басынан бері (-4,88%) құрады.

«Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің толық құрылымы БЖЗҚ сайтында жарияланған.

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-дан зейнетақы активтерін алғаннан кейін ИПБ оларды ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №10 қаулысымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларында көрсетілген және ИПБ инвестициялық декларациясында рұқсат етілген қаржы құралдарына инвестициялайды.

Зейнетақы жинақтарын ИПБ басқаруына аударған кезде мемлекет кепілдігі басқарушы компанияның зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі деңгейін қамтамасыз ету жөніндегі кепілдігімен ауыстырылады. Кірістіліктің ең төменгі деңгейі нарықта әрекет ететін ИПБ басқаруына берілген зейнетақы активтерінің орташа алынған кірістілігін негізге ала отырып есептеледі.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Инвестиционные портфели пенсионных активов под управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 июня 2022 года

Инвестиционная деятельность по управлению пенсионными активами является прозрачной. На сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность» ежемесячно размещается подробная информация об инвестировании пенсионных активов Национальным Банком Республики Казахстана (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП), а также обзоры инвестиционной деятельности. На данный момент информация обновлена по состоянию на 1 июня 2022 года.
Из представленных отчетов следует: общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 июня 2022 года, составил порядка 12,8 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 747,21 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 8,7 млрд тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 июня 2022 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:
˗ основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 329,37 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 41,81%. На 1 июня 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.
˗ облигации квазигосударственных организаций РК текущая стоимость 1 696,39 млрд тенге (доля в портфеле составила 13,31%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,9% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.
— облигации банков второго уровня РК на сумму 931,25 млрд тенге (7,31%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,5% годовых.
— государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 686,27 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,38%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,8% годовых.
— облигации международных финансовых организаций составили 399,86 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,14%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 9,80% годовых.
— текущая стоимость депозитов в Национальном Банке РК на отчетную дату составила 397,92 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,12%. Средневзвешенная доходность 13,19% годовых.
— стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 221,18 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,74%. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было.
— депозиты в банках второго уровня составили 198,89 млрд. тенге. Их доля в портфеле 1,56%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых.
— стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 5,28 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,04%. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 9,6% годовых.
— стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составила 11,14 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,09%. Продаж, погашений и покупок PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было.
— стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 16,41 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,13%. В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.
Кроме того, в структуре инвестиционного портфеля присутствуют РЕПО 135,27 млрд тенге (доля в портфеле 1,06%), денежные средства на инвестиционных счетах 12,62 млрд тенге (0,10%) и индексное управление активами 2 705,36 млрд тенге (21,22%), включая ГЦБ развитых стран, ГЦБ развивающихся стран, активы, находящиеся во внешнем управлении.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:
инвестиции в национальной валюте – 70,87%, в долларах США – 29,05%, в другой валюте – 0,08% портфеля пенсионных активов.
Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года сложился отрицательным и составил 154,09 млрд. тенге. Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода согласно обзора НБРК являются:
рост доходностей (снижение цен) по облигациям развитых и развивающихся стран, включая государственные ценные бумаги Республики Казахстан, на фоне повышения ключевой ставки ФРС США в текущем году на 75 б.п. до 1,0% и роста геополитической напряженности;
снижение глобального рынка акций на фоне ускоренного сворачивания стимулов ФРС США и другими центробанками в борьбе с инфляцией в мире, а также рисков наступления рецессии в экономике и снижения прибылей (индекс MSCI World, являющийся эталонным для внешних управляющих пенсионными активами по мандатам акций, снизился более чем на 12%);
укрепление курса тенге на отчетную дату с начала года на 4,0% с 431,8 до 414,67 тенге за доллар США (порядка 30% пенсионных активов номинированы в иностранной валюте, в том числе активы, находящиеся во внешнем управлении).
В результате вышеуказанных факторов доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила (-1,35%).
При этом по состоянию на 1 июня 2022 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с июня 2021 года по май 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 4,14%.
Накопленная доходность за период с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по май 2022 года составила 99,94%. За 8 лет с 2014 года по 2021 год в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.
Стоит подчеркнуть, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее 1 (одного) года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) – не являются показательными, т.к. зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.
Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, находящихся под управлением УИП составляет 8,7 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,94 млрд тенге. На них были приобретены: денежные средства на инвестиционных счетах (45,98%), паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 31,44%, ГЦБ Министерства финансов РК (18,37%), ноты НБРК (4,21% портфеля). Отметим, что 64,04% портфеля представлено в тенге, 35,96% в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Jusan Invest» с начала года составила (-1,10%).
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 июня 2022 года составили 2,47 млрд тенге. В структуре портфеля денежные средства на счетах составляют 53,98%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 14,85%, облигации квазигосударственных организаций РК 10,73%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 5,88%, облигации банков второго уровня РК 5,71%, корпоративные облигации организаций РК 4,47%, МФО 4,39%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,20% портфеля, в долларах США — 20,80%. Доходность пенсионных активов под управлением АО «Halyk Global Markets» с 01.01.2022г. по 01.06.2022г. составила (-3,73%).
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 июня текущего года составили 1,41 млрд тенге. Они распределены в гос.облигации 32,65%, паи (ETF на индексы) 21,54%, облигации квазигосударственных организаций РК 12,98%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 8,68%, денежные средства на инвестиционных счетах 7,30%, облигации МФО 6,10%, облигации БВУ РК 5,46%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК 5,22%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,06%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 69,71% портфеля, в долларах США – 30,29%.
В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» с начала текущего года составила (-3,53%).
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 июня 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,90 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 56,85%, облигации квазигосударственных организаций РК 14,07%, денежные средства на инвестиционных счетах 10,65%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК 9,28%, РЕПО 7,03%,
долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 1,86%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,27%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 88,18% портфеля, в долларах США – 11,82%.
В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила (-4,88%).
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.
При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

 

ANNOUNCEMENT

 

 

Investment portfolios of pension assets managed by the NBRK and IPM as of June 1, 2022

 

 

Investment activity on pension assets management is transparent. On the website enpf.kz in the section “Indicators — Investment activity”, detailed information on the investment of pension assets by the National Bank of the Republic of Kazakhstan (NBRK) and investment portfolio managers (IPM), as well as reviews of investment activity, is monthly posted. The information is currently updated as of June 1, 2022.

It follows from the submitted reports: the total amount of pension assets under management as of June 1, 2022 amounted to about 12.8 trillion tenge. At the same time, UAPF pension assets held in trust by the NBRK amounted to KZT12,747.21 billion. Pension assets under IPM management amounted to KZT8.7 billion.

 

 

Investment portfolio of pension assets managed by the NBRK

As of June 1, 2022, within the framework of the directions approved by the Council for the Management of the National Fund of the Republic of Kazakhstan, the main investments of the NBRK (as a trustee) in financial instruments are as follows:

˗ the main share in the UAPF PA portfolio is occupied by government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, the current value of which amounted to KZT5,329.37 billion. Their share in the portfolio amounted to 41.81%. As of June 1, 2022, the weighted average yield to maturity on government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, denominated in tenge, was 10.8% per annum, in US dollars — 3.4% per annum.

˗ bonds of quasi-public organizations of the Republic of Kazakhstan with a current value of KZT1,696.39 billion (the share in the portfolio was 13.31%). The weighted average yield to maturity on bonds of quasi-public organizations of the Republic of Kazakhstan, denominated in tenge, amounted to 10.9% per annum, in US dollars — 5.5% per annum.

— bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan in the amount of KZT931.25 billion (7.31%). As of the reporting date, the weighted average yield to maturity on bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan amounted to 10.5% per annum.

— foreign government securities in the liquidity sub-portfolio amounted to KZT686.27 billion. Their share in the portfolio was 5.38%. The weighted average yield to maturity of government securities of foreign states in the UAPF PA portfolio as of the reporting date was 0.8% per annum.

— bonds of international financial organizations amounted to KZT399.86 billion. Their share in the portfolio was 3.14%. The weighted average yield to maturity on bonds of international financial organizations amounted to 9.80% per annum.

— the current value of deposits in the National Bank of the Republic of Kazakhstan as of the reporting date amounted to KZT397.92 billion. Their share in the portfolio was 3.12%. The weighted average yield is 13.19% per annum.

— cost of shares and depositary receipts of issuers of the Republic of Kazakhstan amounted to KZT221.18 billion. Their share in the portfolio was 1.74%. In the period under review, there were no purchases and sales of shares and depositary receipts of RK issuers

— deposits in second-tier banks amounted to KZT198.89 billion. Their share in the portfolio is 1.56%. The weighted average yield to maturity of deposits of STBs of the Republic of Kazakhstan as of the reporting date was 9.1% per annum.

— cost of corporate bonds of foreign issuers amounted to KZT5.28 billion. Their share in the portfolio was 0.04%. The weighted average yield to maturity of corporate bonds of foreign issuers in the UAPF PA portfolio as of the reporting date was 9.6% per annum.

— cost of PPN (structured notes) of foreign issuers in the reporting month amounted to KZT11.14 billion. Their share in the portfolio was 0.09%. There were no sales, redemptions or purchases of PPN (structured notes) by foreign issuers.

— cost of corporate bonds of issuers of the Republic of Kazakhstan amounted to KZT16.41 billion. Their share in the portfolio was 0.13%. In the period under review, there were no purchases, sales and redemptions of corporate bonds of RK issuers.

In addition, the structure of the investment portfolio includes REPO in amount of KZT135.27 billion (share in the portfolio 1.06%), cash on investment accounts KZT12.62 billion (0.10%) and index asset management KZT2,705.36 billion (21.22%), including government securities of developed countries, government securities of developing countries, assets under external management.

The investment portfolio broken down by currencies into which financial instruments purchased with pension assets are denominated is presented as follows:

investments in the national currency — 70.87%, in US dollars — 29.05%, in other currencies — 0.08% of the portfolio of pension assets.

The amount of accrued investment income since the beginning of 2022 has been negative and amounted to KZT154.09 billion. The main reasons for negative investment income according to the NBRK survey are:

growth in yields (decrease in prices) on bonds of developed and developing countries, including government securities of the Republic of Kazakhstan, against the backdrop of an increase in the key rate of the US Federal Reserve this year by 75 b.p. up to 1.0% and growth of geopolitical tensions;

decline in the global equity market amid an accelerated phasing out of stimulus by the US Federal Reserve and other central banks in the fight against inflation in the world, as well as the risks of a recession in the economy and lower profits (the MSCI World index, which is the benchmark for external equity-mandated pension asset managers, fell by more than by 12%);

strengthening of the tenge exchange rate as of the reporting date since the beginning of the year by 4.0% from 431.8 to 414.67 tenge per US dollar (about 30% of pension assets are denominated in foreign currency, including assets under external management).

As a result of the above factors, the profitability of UAPF pension assets distributed to the accounts of contributors (beneficiaries) from the beginning of 2022 amounted to (-1.35%).

At the same time, as of June 1, 2022, the profitability of pension assets for the last 12 months (from June 2021 to May 2022) for UAPF contributors (beneficiaries) amounted to 4.14%.

The cumulative return for the period from April 2014, when the consolidation of pension assets was completed, to May 2022 amounted to 99.94%. For 8 years from 2014 to 2021, in annual terms, the return on pension assets of the UAPF is 9.68% per annum.

It is worth emphasizing that pension savings are long-term investments and it is advisable to analyze the amount of investment income for a period of at least 1 (one) year. Short-term data (weekly, monthly, etc.) are not indicative, because subject to constant changes in market conditions.

A detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by the NBK, indicating issuers and an overview of investment activities, are posted on the official website of the UAPF.

Recall that in Kazakhstan there is a model of the state guarantee of the safety of pension savings. In accordance with Article 5 of the Law of the Republic of Kazakhstan On Pension Provision in the Republic of Kazakhstan, the state guarantees recipients the safety of compulsory pension contributions and compulsory occupational pension contributions to the UAPF in the amount of actually made contributions, taking into account the inflation rate at the time of obtaining the right to pension benefits.

 

 

Investment Portfolio Managers

The total amount of funds managed by IPM is KZT8.7 billion.

Pension assets held in trust by Jusan Invest JSC amounted to KZT3.94 billion. They were used to purchase: cash on investment accounts (45.98%), shares of Exchange Traded Funds (ETF) they account for 31.44%, government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan (18.37%), NBRK notes (4.21% of the portfolio). Note that 64.04% of the portfolio is presented in tenge, 35.96% in US dollars.

As a result of investment activities, the profitability of pension assets managed by Jusan Invest JSC since the beginning of the year amounted to (-1.10%).

A detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Jusan Invest JSC, indicating issuers, is presented on the UAPF website.

 

 

As of June 1, 2022, pension assets held in trust by Halyk Global Markets JSC amounted to KZT2.47 billion. In the portfolio structure, cash on accounts is 53.98%, equity instruments of foreign issuers (ETF Units) 14.85%, bonds of quasi-governmental organizations of the Republic of Kazakhstan 10.73%, shares and depositary receipts of foreign issuers 5.88%, bonds of second-tier banks RK 5.71%, corporate bonds of RK organizations 4.47%, MFIs 4.39%. Investments in the national currency amounted to 78.20% of the portfolio, in US dollars — 20.80%. Profitability of pension assets managed by Halyk Global Markets JSC from 01.01.2022 until 01.06.2022 amounted to (-3.73%).

A detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Halyk Global Markets JSC with indication of issuers is presented on the UAPF website.

 

 

Pension assets held in trust by BCC Invest JSC as of June 1 of this year amounted to KZT1.41 billion. They are distributed in government bonds 32.65%, shares (ETF for indices) 21.54%, bonds of quasi-governmental organizations of the Republic of Kazakhstan 12.98%, shares and depository receipts of foreign issuers 8.68%, cash on investment accounts 7.30 %, IFO bonds 6.10%, bonds of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan 5.46%, corporate bonds of resident issuers of the Republic of Kazakhstan 5.22%, other assets (accounts receivable, overdue debt, provisions) 0.06%. 69.71% of the portfolio was invested in instruments in national currency, 30.29% in US dollars.

As a result of investment activities, the profitability of pension assets managed by JSC «BCC Invest» since the beginning of this year amounted to (-3.53%).

A detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by BCC Invest JSC, indicating issuers, is presented on the UAPF website.

 

 

As of June 1, 2022, UAPF pension assets held in trust by Centras Securities JSC amounted to KZT0.90 billion. They are invested in government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan 56.85%, bonds of quasi-state organizations of the Republic of Kazakhstan 14.07%, funds on investment accounts 10.65%, shares and depositary receipts of issuers of the Republic of Kazakhstan 9.28%, REPO 7.03%,

equity instruments of foreign issuers (ETF Units) 1.86%, other assets (accounts receivable, overdue debt, provisions) 0.27%. 88.18% of the portfolio was invested in instruments in national currency, 11.82% in US dollars.

As a result of investment activities, the profitability of pension assets managed by Centras Securities JSC since the beginning of 2022 amounted to (-4.88%).

A detailed structure of the investment portfolio of financial instruments managed by Centras Securities JSC with an indication of issuers is presented on the UAPF website.

 

 

Recall that after receiving pension assets from UAPF, IPM invests them in permitted financial instruments specified in the Rules for the implementation of investment portfolio management activities, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated February 3, 2014 No. 10, and provided for in the IPM Investment Declaration.

When transferring pension savings to IPM management, the state guarantee is replaced by the guarantee of the management company to ensure the minimum level of profitability of pension assets. The minimum level of return is calculated on the basis of the weighted average return on pension assets transferred to the management of an IPM operating on the market.

 

 

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Халық заңгері

  2022 жылғы 16 қыркүйекте бір мезгілде Қазақстан Республикасының барлық қалаларында …