Басты бет Жаңалықтар Кепілдік өтемақының талап етілмеген сомасы ҚДКБҚ-дан БЖЗҚ ашылған ЕЗЖ-ға аударылады
29.04.2022

Кепілдік өтемақының талап етілмеген сомасы ҚДКБҚ-дан БЖЗҚ ашылған ЕЗЖ-ға аударылады

2022 жылдың 1 мамырынан бастап «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-да (ҚДКБҚ) бір жыл ішінде кепілдік берілген депозиттер бойынша кепілдік берілген өтем ақшасы БЖЗҚ-да депозит иелерінің атына ашылған ерікті зейнетақы жарналарын (ЕЗЖ) есепке алу үшін жеке зейнетақы шоттарына (ЖЗШ) аударылатын болады.

АҚПАРАТТЫҚ хабарлама

 

Кепілдік берілген өтеудің талап етілмеген сомасы депозит иелері тізіліміндегі ақша салушының дербес деректері салымшының БЖЗҚ-дағы дербес деректеріне сәйкес келген жағдайда, оның жеке басын куәландыратын қолданыстағы құжаты бар болса, сондай-ақ, БЖЗҚ-дағы депозит иесінің міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және (немесе) ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары бар ЖЗШ болған кезде ЖЗШ-ға есепке алынады.

Яғни, салымшыларға БЖЗҚ-ға арнайы жүгінудің қажеті жоқ – аталған шарттар сақталған жағдайда ҚДКБҚ аударған қаржы ЕЗЖ есепке алу үшін автоматты түрде БЖЗҚ-дағы ЖЗШ-ға аударылады.

ЕЗЖ есепке алу үшін ЖЗШ-ға аударылған талап етілмеген кепілді өтемақы өзге де зейнетақы активтері сияқты сол тәртіппен инвестицияланады. Бұл қаражат салымшыға (алушыға) инвестициялық табыс әкеледі.

ҚР «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңында көзделген жалпы негіздерге сәйкес, салым иелері ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдері түрінде БЖЗҚ-дан кепілдік берілген өтеудің талап етілмеген қаражатын ала алады. Бұл талап ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар келесі салымшыларға қатысты:

1) елу жасқа толған;

2) мүгедек болып табылатын;

3) Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұруға кететін немесе кеткен, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету ниетін немесе дерегін растайтын құжаттарды ұсынған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар;

4) ЕЗЖ сомасы және оларға есептелген инвестициялық табыс шегінде зейнетақы жинақтары бар, БЖЗҚ-да кемінде бес жыл болған зейнетақы жарналары бар тұлғалар.

Сонымен бірге, егер депозит иесі ҚДКБҚ-дан дәлелді себеппен төлеу мерзімін өткізіп алған жағдайда (салымшының әскери қызметке алынуы, оның Қазақстан Республикасынан тыс жерде болуы, салым иесінің мұрасын қабылдау және мұраны иелену, мұрагерлікті ашуға қатысты өзге де себептер, депозит иесінің бас бостандығынан айыру орындарында болуы, сондай-ақ, сот белгілеген басқа да мән-жайлар) ол тікелей ҚДКБҚ-ға өтініш беру қажет. Бұл жағдайда БЖЗҚ ҚДКБҚ хабарламасы негізінде ҚДКБҚ кепілдік өтеудің талап етілмеген сомасын қайтаруды жүзеге асырады.

Қосымша мәлімет: 2022 жылдың 15 сәуіріндегі жағдай бойынша Қазақстанда 9 банк жойылу үдерісінде. Жабылған сегіз банктің («Валют-Транзит Банк» АҚ, «Қазинвестбанк» АҚ, «Delta Bank» АҚ, «Эксимбанк Қазақстан» АҚ, «Qazaq Banki» АҚ, «Астана Банкі» АҚ, «Tengri Bank» АҚ және «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ) салымшылары өз төлемдерін ҚДКБҚ-дан 2022 жылғы 1 мамырға дейін қоса алғанда кепілдік берілген өтемақысын ала алады. Кейінірек таратылған «Capital Bank Kazakhstan» АҚ салымшылары кепілдік берілген өтемді ағымдағы жылдың 3 шілдесін қоса алғанға дейін ала алады. Кепілдік берілген өтем сомасын төлеуге өтінішті төлемдердің Электрондық порталы арқылы онлайн, немесе лицензиясынан айырылған банктің салымшыларына төлем қайтару үшін тағайындалатын агент-банктер арқылы жазбаша беруге болады.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

 

Невостребованные суммы гарантийного возмещения переведут из КФГД

на ДПВ в ЕНПФ

 

 

С 1 мая 2022 года невостребованные в течение года в АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) суммы гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам будут перечислены КФГД на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета добровольных пенсионных взносов (ДПВ), открытые в ЕНПФ на имя депозиторов.

Невостребованная сумма гарантийного возмещения зачисляется на ИПС при условии соответствия персональных данных депозитора, содержащихся в реестре депозиторов, персональным данным вкладчика, имеющимся в ЕНПФ, при наличии действующего документа, удостоверяющего личность депозитора, а также при наличии у депозитора в ЕНПФ ИПС с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) ДПВ.

То есть вкладчикам не нужно специально обращаться в ЕНПФ – при соблюдении указанных условий перечисленные КФГД суммы зачислятся в ЕНПФ на ИПС для учета ДПВ автоматически.

Зачисленные на ИПС для учета ДПВ невостребованные суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться в таком же порядке, как и другие пенсионные активы. Эти суммы будут приносить инвестиционный доход вкладчику (получателю).

Депозиторы смогут получить невостребованные суммы гарантийного возмещения из ЕНПФ в виде пенсионных выплат за счет ДПВ на общих основаниях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» для вкладчиков ЕНПФ, имеющих пенсионные накопления, сформированные за счет ДПВ:

1) достигших пятидесятилетнего возраста;

2) являющихся инвалидами;

3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда;

4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.

Вместе с тем, в случае, если владелец депозита пропустил срок выплат из КФГД по уважительной причине (поступление депозитора на воинскую службу, нахождение депозитора за пределами Республики Казахстан, принятие наследства депозитора и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, нахождение депозитора в местах лишения свободы, а также другие обстоятельства, установленные судом) ему необходимо обратиться с заявлением напрямую в КФГД. В этом случае ЕНПФ на основании уведомления КФГД осуществит возврат невостребованной суммы гарантийного возмещения в КФГД.

Справочно сообщаем, что по состоянию на 15 апреля 2022 года в Казахстане в процессе ликвидации находятся 9 банков. Вкладчики восьми ликвидируемых банков (АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank» и АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» могут получить свои суммы гарантийного возмещения из КФГД до 1 мая 2022 года включительно. Вкладчики АО «Capital Bank Kazakhstan», который был ликвидирован позже, могут получить гарантийное возмещение до 3 июля текущего года включительно. Заявление на выплату суммы гарантийного возмещения можно подать онлайн через Электронный портал выплат либо письменно через банки-агенты, которые назначаются для осуществления выплат вкладчикам лишенного лицензии банка.

 

 

 

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)

 

 

ANNOUNCEMENT

 

 

Unclaimed amounts of guarantee compensation will be transferred from KDGF to VPC to UAPF

 

 

From May 1, 2022, unclaimed during the year in Kazakhstan Deposit Guarantee Fund JSC (KDGF) the amount of guaranteed compensation on guaranteed deposits will be transferred by KDGF to individual pension saving accounts (IPSA) to account for voluntary pension contributions (VPC) opened in UAPF in the name of depositors.

The unclaimed amount of the guarantee compensation is credited to the IPSA, provided that the depositor’s personal data contained in the register of depositors correspond to the depositor’s personal data available in the UAPF, if there is a valid identity document of the depositor, and also if the depositor in the UAPF has an IPSA with pension savings at the expense of compulsory pension contributions and/or compulsory occupational pension contributions and/or VPCs.

That is, contributors do not need to specifically contact the UAPF — subject to the specified conditions, the amounts transferred by KDGF will be credited to the UAPF on the IPSA for VPC accounting automatically.

The unclaimed amounts of guarantee compensation credited to the IPSA for VPC accounting will be invested in the same manner as other pension assets. These amounts will bring investment income to the contributor (beneficiary).

Депозиторы смогут получить невостребованные суммы гарантийного возмещения из ЕНПФ в виде пенсионных выплат за счет VPC на общих основаниях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» для вкладчиков ЕНПФ, имеющих пенсионные накопления, сформированные за счет VPC:

Depositors will be able to receive unclaimed amounts of guarantee compensation from UAPF in the form of pension benefits at the expense of VPC on the general basis provided for by the Law of the Republic of Kazakhstan On Pension Provision in the Republic of Kazakhstan for UAPF contributors who have pension savings formed at the expense of VPC:

1) who have reached the age of fifty;

2) who are disabled;

3) foreigners and stateless persons leaving or leaving for a permanent place of residence outside the Republic of Kazakhstan, who submitted documents, determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, confirming the intention or fact of departure;

4) who have pension savings within the limits of VPC amounts and the investment income accrued on them, which have been in the UAPF for at least five years

At the same time, if the owner of the deposit missed the deadline for payments from KDGF for a good reason (entry of the depositor to military service, the presence of the depositor outside the Republic of Kazakhstan, acceptance of the depositor’s inheritance and other reasons related to the acquisition or opening of the inheritance, the presence of the depositor in places deprivation of liberty, as well as other circumstances established by the court), he must apply directly to the KDGF. In this case, UAPF, on the basis of notification from KDGF, will return the unclaimed amount of the guarantee compensation to KDGF.

For reference, we inform you that as of April 15, 2022, 9 banks are in the process of liquidation in Kazakhstan. Depositors of eight liquidated banks (Valut-Tranzit Bank JSC, Kazinvestbank JSC, Delta Bank JSC, Eximbank Kazakhstan JSC, Qazaq Banki JSC, Bank of Astana JSC, Tengri Bank JSC and JSC AsiaCredit Bank can receive their guarantee compensation amounts from KDGF until May 1, 2022 inclusive. Depositors of Capital Bank Kazakhstan JSC, which was liquidated later, can receive guarantee compensation until July 3 of the current year inclusive. Guarantee compensation can be submitted online through the Electronic Payout Portal or in writing through agent banks that are appointed to make payments to depositors of a bank deprived of a license.

The UAPF was established on August 22, 2013 on the basis of GNPF APF JSC. The UAPF founder and shareholder is the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the State Institution “Committee of State Property and Privatization” of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. UAPF pension assets are managed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan. From January 1, 2016, the functions for developing proposals to improve the management of pension assets were transferred to the National Fund Management Council. In accordance with the pension legislation, the UAPF attracts compulsory pension contributions, compulsory occupational pension contributions, voluntary pension contributions, pension benefits, individual accounting of pension accumulations and benefits, provides the contributor (beneficiary) with information on the status of his pension accumulations (for more information visit www.enpf.kz)

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

Еңбекшіқазақ ауданындағы еңбегі жанған Мәншүк

  Жаңғақ өсіруге топырағы құнарлы әрі қолайлы өңір ретінде Түрген ауылы таңдап алынға…