Басты бет Хабарландырулар ҚР ҚДМ үкіметтік емес ұйымдарды ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді тапсыру туралы хабардар етед
24.01.2019

ҚР ҚДМ үкіметтік емес ұйымдарды ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді тапсыру туралы хабардар етед

ҚР Қоғамдық даму министрлігі Азаматтық қоғам істері комитеті Үкіметтік емес ұйымдар дерекқорына мәліметтерді ұсынудыңкезекті есеп кезеңінің өтуі туралы хабарлайды. Ағымдағы жылы 31 наурыз жексенбіге түскеніне байланысты ұйымдардың өз қызметі туралы мәліметтерді ұсыну мерзімі 2019 жылғы 1 сәуірде аяқталады (ҚР Азаматтық кодексінің 175-бабына сәйкес егер мерзімнің соңғы күні жұмыс істемейтін күнге тура келсе, содан кейінгі ең таяу жұмыс күні мерзімнің аяқталған күні болып саналады).

Осыған байланысты жеке мекеме, қоғамдық бірлестік (саяси партиялар, діни бірлестіктер мен кәсіптік одақтар түрінде құрылған қоғамдық бірлестіктерді қоспағанда), коммерциялық емес акционерлік қоғам (құрылтайшысы немесе акционері мемлекет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдарды қоспағанда), қоғамдық, корпоративтік және жеке қорлар, қауымдастық (одақ) нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігі нысанындағы үкіметтік емес ұйымдарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдік және халықаралық коммерциялық емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктеріне infonpo.kz. веб-порталында электрондық есептілік нысанын уақтылы толтыруды ұсынады.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ҮЕҰ дерекқорында тіркелу мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік гранттар шеңберінде әлеуметтік бағдарламаларды және (немесе) әлеуметтік жобаларды іске асыруға, сондай-ақ ҮЕҰ үшін сыйлық алуға арналған конкурсқа қатысу үшін міндетті шарт болып табылады.

ҮЕҰ қызметі туралы мәліметтерді электрондық түрде infonpo.kz веб-портал арқылы ұсыну үшін Халыққа қызмет көрсету орталығының жақын жердегі бөлімшесінде (ХҚКО) электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) алу қажет.

Интернет арқылы тапсыруға мүмкіндігі жоқ азаматтар үшін мәліметтерді пошта арқылы немесе қолма-қол қағаз және электрондық тасығыштарда (DOC, DOCX форматында CD-дискілерде немесе USB-флэш-жинақтағыштарда) тапсыру мүмкіндігі қалды.

ҮЕҰ қызметі туралы мәліметтерді ілеспе хатпен бірге пошта арқылы немесе қолма-қол мына мекенжайға жіберу қажет: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 15-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық қоғам істері комитеті.

ҮЕҰ дерекқорына мәліметтерді уақтылы ұсынбағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көзделген

МОР РК информирует неправительственные организации

о сдаче сведений в Базу данных НПО

Комитет по делам гражданского общества Министерства общественного развития РК информирует об очередном отчетном периоде предоставления сведений в Базу данных НПО. Срок предоставления организациями сведений о своей деятельности в текущем году истекает 1 апреля 2019 года, в связи с тем, что 31 марта выпадает на воскресенье (согласно ст.175 Гражданского кодекса РК, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день).

В связи с этим, неправительственным организациям в форме частного учреждения, общественного объединения (за исключением общественных объединений, созданных в виде политических партий, религиозных объединений и профессиональных союзов), некоммерческого акционерного общества (за исключениемнекоммерческих акционерных обществ, учредителем или акционером которых является государство), общественного, корпоративного и частного фондов, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза), а также филиалам и представительствам иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, рекомендуется своевременно заполнить электронную форму отчетности на веб-порталеinfonpo.kz

Напоминаем, что всогласно действующего законодательства, регистрация в Базе данных НПО является обязательным условием для участия в конкурсе на реализацию социальных программ и (или) социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственных грантов, а также на получение премии для НПО.

Для предоставления сведений о деятельности НПО в электронном виде через веб-портал infonpo.kz необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в ближайшем отделении Центра обслуживания населения (ЦОН).

Сдача сведений через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX) остается как альтернативный вариант для тех граждан, у кого нет возможности сдать сведения через интернет.

Сведения о деятельности НПО через почту либо нарочно необходимо направлять с сопроводительным письмом по адресу: 010000, г.Астана, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 15, Комитет по делам гражданского общества Министерства общественного развития Республики Казахстан.

За несвоевременное представление сведений в Базу данных НПО предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Оқи отырыңыз

1000 ноутбук сиға берілді.

  Алматы қаласы мен Алматы облысының тұрмысы төмен және көпбалалы отбасылардан шыққан…